Luka na otwarciu rynku - zlecenia SELL

Luka, Zlecenia SELL

Autor Anna Niedobova

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:17

Przy okazji omawiania różnych typów zleceń, warto wspomnieć w jaki sposób są one realizowane w przypadku gdy rynek otwiera się z luką cenową (cena otwarcia rynku na danej sesji różni się od ceny zamknięcia z poprzedniej sesji).

W takiej sytuacji zarówno zlecenia Limit jak i Stop będą realizowane od pierwszej możliwej ceny, która wystąpi na rynku, spełniającej warunki aktywacji zlecenia. Poszczególne typy zleceń zostaną omówione na podanych przykładach:

a) ZLECENIA SELL

DE30 zakończył sesję na poziomie BID/ASK 12500.0/12501.0

Zlecenie Sell Limit 10 lotów, ustawione na poziomie 12550.0

SCENARIUSZ 1:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12600.0/12601.0 z dostępną płynnością jak na poniższym przykładzie:

Zlecenie Sell Limit 10 lotów realizuje się w całości po średniej cenie ważonej wolumenem 12599.8 (BID)

SCENARIUSZ 2:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12600.0/12601.0 z dostępną płynnością 5 lotów:

Kolejną ceną (nowym tickiem) jest BID/ASK 12601.0/12602.0 z dostępną płynnością 10 lotów:

Zlecenie Sell Limit realizuje się w całości, lecz w dwóch częściach: 5 lotów po cenie 12600.0 oraz 5 lotów po cenie 12601.0

SCENARIUSZ 3:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12551.0/12552.0 z dostępną płynnością 5 lotów:

Kolejną ceną (nowym tickiem) jest BID/ASK 12549.0/12550.0 z dostępną płynnością 10 lotów:

Zlecenie Sell Limit realizuje się częściowo: 5 lotów po cenie 12551.0. Pozostałe 5 lotów zrealizuje się gdy cena ponownie osiągnie poziom BID 12550.0 lub wyżej. Niewykonana część pozostaje jako aktywne zlecenie oczekujące.

Zlecenie Sell Stop 10 lotów, ustawione na poziomie 12450.00

SCENARIUSZ 1:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12400.0/12401.0 z dostępną płynnością jak na poniższym przykładzie:

Zlecenie Sell Stop realizuje się w całości po średniej cenie ważonej wolumenem 12399.7 (BID)

SCENARIUSZ 2:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12400.0/12401.0 z dostępną płynnością 5 lotów:

Kolejną ceną (nowym tickiem) jest BID/ASK 12399.00/12400.00 z dostępną płynnością 10 lotów:

Zlecenie Sell Stop realizuje się w całości, lecz dopiero po cenie 12399.0, ponieważ płynność dostępna przy poprzednim ticku była niewystarczająca do realizacji.

SCENARIUSZ 3:

DE30 rozpoczyna nową sesję na poziomie BID/ASK 12449.00/12450.00 z dostępną płynnością 5 lotów:

Kolejną ceną (nowym tickiem) jest BID/ASK 12451.00/12452.00 z dostępną płynnością 10 lotów:

Dostępna płynność na cenie spełniającej warunek aktywacji jest niewystarczająca. Zlecenie nie zostaje zrealizowane lecz w dalszym ciągu pozostaje aktywne jako zlecenie oczekujące i zostanie zrealizowane w momencie gdy pojawi się nowa cena spełniająca warunek aktywacji z wystarczającą płynnością.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,