Informacje o rachunku

Tabela rolowań

Rolowanie jest to przejście kontraktu, który wkrótce wygasa na kolejny, o dłuższym terminie wykonalności. Terminem wykonalności nazywamy termin ostatniego dnia notowania kontraktu futures, na koniec którego następuje finalne rozliczenie kontraktu. Ponieważ instrumenty oferowane przez XTB, które bazują na kontraktach futures, nie mają konkretnego terminu zapadalności, należy je okresowo rolować. Zaletą takiej operacji jest to, że Klient może trzymać otwartą pozycję znacznie dłużej niż wynikałoby to z instrumentu bazowego. Czyli mimo przejścia na kolejną serię kontraktu, pozycja Klienta na danym instrumencie pozostaje otwarta. Poniższe daty to ostatnie dni notowania instrumentu w oparciu o stary kontrakt futures. Naliczenie punktów swapowych i faktyczne zrolowanie kontraktu nastąpi w kolejnym dniu bezpośrednio po północy. Notowania instrumentu w dniu następującym po przedstawionej dacie będą się opierać już na nowym kontrakcie futures.

Instrumenty

US30
US100
US500
US2000
UK100
DE30
EU50
FRA40
SPA35
ITA40
SUI20
W20
NED25
POR20
RUS50
HUNComp
JAP225
HKComp
CHNComp
KOSP200
AUS200
MEXComp
BRAComp
NATGAS
OIL
OIL.WTI
SOYBEAN
WHEAT
CORN
COFFEE
COCOA
SUGAR
COTTON
TNOTE
BUND10Y
SCHATZ2Y
VOLX
EMISS
USDIDX

Miesiące

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
8 7 6 6
8 7 6 6
8 7 6 6
8 7 6 6
15 14 13 13
15 14 13 13
15 14 13 13
18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
15 14 13 13
15 14 13 13
15 14 13 13
18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13
15 14 13 13
13 14 13 13
13
6 5 4 4
23 27 27 24 23 26 24 28 26 23 27 20
23 27 27 24 23 26 24 28 26 23 27 20
6 4 4 4
14 13 12 12
14 13 12 13
14 10 12 14 16 11
18 15 22 19 24 21 19 23 19 24 20 19
23 20 20 17 22 19 24 21 18 23 20 20
9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11
8 5 21 18 6
8 5 7 8 8
8 5 7 8
8 5 7 8 8
1 3 7 2 8
8 5 7 6
8 5 7 8
22 24 28 20
1 5 30 4
1 5 30 4
4 1 6 4 8 6 5 8 11 11 6 11
6
14 13 12 12

Ważne:

Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.