Akcie American Airlines rostou díky pozitivního výhledu tržeb

18:55 21. dubna 2022

Akcie American Airlines (AAL.US) ve čtvrtek prudce vzrostly poté, co letecký dopravce zaznamenal nižší čtvrtletní ztrátu, než se očekávalo. Zároveň poskytly pozitivní výhled pro aktuální čtvrtletí.

  • Společnost zaznamenala upravenou ztrátu ve výši 2,32 USD na akcii, což znamená zlepšení ze ztráty 4,32 USD na akcii ve stejném období loňského roku. Analytici odhadovali ztrátu 2,40 USD
  • Tržby ve výši 8,90 miliardy USD překonaly odhady trhu ve výši 8,79 miliardy USD. Představují 84 % tržeb ze stejného období před pandemií v roce 2019. Silný nárůst v sektoru cestování v březnu dokázal vykompenzovat slabý leden způsobený mutací COVID-19 Omicron
  • Faktor vytížení letadel se zvýšil na 74,4 % z 59,5 %
  • Navzdory vysokým cenám pohonných hmot společnost očekává, že bude ve druhém čtvrtletí zisková na základě zlepšujících se trendů v poptávce
  • Aerolinka věří, že ve 2. čtvrtletí se kapacita zvýší na 92 % až 94 % úrovně roku 2019 a tržby překonají úroveň roku 2019 o 6 % až 8 %. To je stále více než u konkurentů v čele s Delta Air Lines a United Airlines, které nejsou tak odvážné, pokud jde o obnovu kapacity během pandemie

Akcie American Airlines (AAL.US) začaly dnešní seanci býčím cenovým gapem. Býkům se však nepodařilo dosáhnout na lokální rezistenci na $21,85. Tam se nachází úroveň 23,6% Fibo retracementu rostoucí vlny s počátkem v květnu 2020. Cena se odrazila zpět a aktuálně testuje horní limitu již proraženého rostoucího kanálu. Pokud by došlo k průrazu na nižší úrovně, trh by se mohl dostat až k supportu na $19,25 definovaném 38,2% retracementem. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět