Akcie Beyond Meat navzdory slabému finančnímu výhledu prudce rostou

19:14 5 August 2022

Akcie Beyond Meat (BYND.US) vymazaly těžké ztráty a během dnešní seance se obchodují asi s 22% ziskem a to navzdory tomu, že se producent masa zveřejnil neuspokojivé výsledky, snížil svůj roční cíl tržeb a propouští zaměstnance kvůli vlivům vysoké inflace.

  • Společnost zveřejnila větší čtvrtletní ztrátu ve výši 1,53 USD, což je více než se očekávalo. Odhad činil 1,18 USD.
  • Tržby spadly o 1,6 % na 147 mil. USD, což bylo pod odhadem trhu (149,2 mil. USD)
  • CEO Ethan Brown na hovoru s akcionáři prohlásil, že vysoká inflace a úspory omezují prodeje premiového masa Beyond
  • V aktuálním fiskálním roce společnost očekává tržby v rozmezí 470-520 mil. USD, což je méně než kolik činil původní odhad 560-620 mil. USD 
  • Společnost hodlá propustit 4 % svých zaměstnanců, aby ušetřila 8 milionů USD
  • Navzdory zhoršující se kondici ekonomiky a rostoucí konkurenci se podařilo společnosti vylepšit své produkty. Brown řekl, že se společnost zaměřuje na vyrábění produktůl nerozeznatelných od masa, což zvyšuje náklady
  • Analytici nejsou příliš optimističtí ohledně vyhlídek společnosti. Pouze 19 analytiků FactSetu vydalo býčí doporučení, zatímco asi čtvrtina ohodnotila akcie jako "sell" nebo ekvivalentně

Akcie Beyond Meat (BYND.US) se pohybují již několik měsíců kosým směrem. Cena se během dnešní seance dostala až na horní hranici konsolidačního pásma. Pokud by došlo k prolomení výše, hlavní rezistencí se pro kupující stane 65,50 USD, což odpovídá 23,6% Fibo retracementu poslední sestupné vlny. Dnešní vzestupný pohyb se však může ukázat jako dočasný fenomén a může být spuštěn impuls k nedávným minimům. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět