American Express roste o 12 % navzdory slabým výsledkům

19:45 27. ledna 2023

Akcie společnosti American Express (AXP.US) v pátek vzrostly o více než 12,0 %, když optimistický výhled na rok 2023 a zvýšení dividendy zastínily slabé výsledky za 4. čtvrtletí.  

  • Společnost vydávající kreditní karty vydělala 2,09 USD na akcii, což je meziročně o 4,1 % méně a výrazně pod odhady analytiků, kteří očekávali 2,22 USD na akcii. 
  • Tržby vzrostly o 17 % na 14,2 miliardy USD, v podstatě v souladu s tržními odhady ve výši 14,22 miliardy USD, a to především díky rekordním výdajům členů kartových společností.
  • Společnost plánuje v 1. čtvrtletí 2023 zvýšit dividendu o 15 % na 60 centů na akcii.

Hlavní body čtvrtletní zprávy společnosti American Express. Úvěry členů karty prudce vzrostly, což naznačuje možný pokles úspor průměrných Američanů, zatímco výdaje zůstávají vysoké. Zdroj: Alpha Street

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • "Naše dosavadní výsledky a příležitosti, které se nám naskýtají, nám dávají dobré předpoklady k tomu, abychom splnili náš dlouhodobý plán růstu, který počítá s dvouciferným ročním růstem tržeb a růstem zisku na akcii ve středních desítkách procent," uvedl generální ředitel Stephen Squeri. 
  • "Výrazně jsme zvýšili základnu příjmů společnosti investicemi do našich hodnotových nabídek, zvýšením generační relevance, růstem akceptace obchodníků, zavedením nových digitálních funkcí a rozšířením našeho modelu členství o nové nabídky životního stylu a finančních služeb," řekl Squeri. 
  • "To vedlo k trvalému růstu akvizic zákazníků - který v roce 2022 dosáhl rekordních 12,5 milionu nových karetních účtů - spolu s vysokou úrovní zapojení a udržení zákazníků, což nám umožnilo budovat škálu a zároveň zvyšovat dynamiku v našich hlavních oblastech podnikání," dodal. 
  • Společnost očekává růst čistých tržeb v regionu mezi 15 % a 17 % i v roce 2023 a zisk na akcii ve výši 11 až 11,40 USD, což překonalo průměrné odhady analytiků společnosti Refinitiv ve výši 10,55 USD na akcii.

Akcie American Express (AXP.US) zahájily dnešní seanci býčím cenovým gapem a později se iontovým kupcům podařilo prorazit nad hlavní rezistenci na úrovni 168,25 USD, která je vyznačena předchozími cenovými reakcemi a 23,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v březnu 2020. Pokud se kupujícím podaří udržet současné momentum, pak nejbližší rezistenci, kterou je třeba sledovat, tvoří historické maximum kolem 200,00 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět