Bitcoin nad 47 000 USD 📈

13:15 9. února 2024

⛽ETH fund inflows push major cryptocurrency upwards

Bitcoin dnes zaznamenává silné zisky a vyšplhal se nad psychologickou hladinu odporu 47 000 USD.  Za posledních 5 dní vzrostl BTC o téměř 11 %. To můžeme dát do souvislosti s několika globálními faktory. Hlavním motorem současných zisků je zřejmě velký příliv finančních prostředků do Bitcoin ETF a opětovné zvýšení rizika pro americké regionální banky, které se potýkají s řadou potenciálních systémových problémů:

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Odliv prostředků z Grayscale se prudce zpomalil a příliv prostředků do ETF se výrazně zrychlil, protože americké regionální banky čelí systémovým problémům.
  • Komentáře Powella v nedávném rozhovoru naznačují, že problém s likviditou se může týkat více regionálních bank, které jsou zatíženy ztrátami z úvěrů na komerční nemovitosti, jejichž hodnota klesá 
  • ETF od dvou největších emitentů ETF (ETC) BlackRock a Fidelity již získaly téměř 150 000 BTC
  • Altcoiny také získávají na pozadí očekávání přijetí ETF pro Ethereum
  • Bitcoin zpočátku reagoval na pokles ceny akcií společnosti New York Community Bancorp (NYCB.US) poměrně vlažně, ale vzhledem k absenci rychlého řešení situace rostou obavy z rozšíření krize a s nimi i Bitcoin 
  • Investoři mají na paměti jaro 2023, kdy Bitcoin během pádu Silvergate,Signature, SVB, First Republic a Credit Suisse vzrostl téměř o 50 %.
  • Bitcoin vznikl po bankovní krizi v roce 2008 jako alternativa k centralizovanému decentralizovanému systému pro přenos hodnoty (blockchain).

Bitcoin překonává hranici 47 000 USD a teoreticky si tak připravuje půdu pro další růst směrem k 49 000 USD. Nejbližší zóna významné podpory se nyní může nacházet v oblasti 45 000 a 44 000 USD.

Zdroj: xStation


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa