Bitcoin přidává mírné zisky, protože adopce blockchainu pokračuje 🔎

12:38 19. září 2023

Kryptoměny dnes pokračují v růstu na vlně dalších zpráv o přijetí technologie blockchain mezi finančními institucemi, rostoucím dluhu v USA a nadcházejících regulacích. Bitcoin získává 2 % a obchoduje se kolem 27 300 USD, zatímco Ethereum získává 1,0 % a obchoduje se kolem 1 650 USD.

  • Citigroup, která spravuje aktiva klientů v hodnotě 759 miliard dolarů, oznámila plány na spuštění služby nazvané „Citi Token Services“ vytvořené pro instituce. Cílem služby je usnadnit a urychlit přeshraniční transakce a operace související s financováním obchodu. Citigroup hodlá k tomuto účelu využít soukromý blockchain, namísto již existujících sítí, jako je Bitcoin nebo Ethereum. To však dokazuje postupné zavádění této technologie. V pilotním projektu předcházejícím této premiéře banka ve spolupráci s Maersk úspěšně vyvinula digitální ekvivalent bankovních záruk, který prokázal potenciál okamžitých plateb a programovatelných tokenizovaných převodů.
  • Japonská vláda podle včerejších zpráv uvolní předpisy o financování start-upů. Když startupy obdrží investice z investičních fondů, budou moci převádět kryptografická aktiva (virtuální měny) místo akcií atd.
  • 14. září se Deutsche Bank spojila se švýcarskou kryptografickou firmou Taurus, aby poskytovala služby ukládání kryptoměn a tokenizovaných aktiv pro institucionální klienty, oznámil Taurus ve čtvrtečním prohlášení.
  • 18. září oznámila Blockchain Capital Group dva nové fondy v celkové výši 580 miliard USD na investice do infrastruktury, blockchainových her a DeFi. Fondy zahrnují 380 milionů dolarů na investice v rané fázi a 200 milionů dolarů na „fond nových příležitostí“.
  • Google Cloud také plánuje nasazení specializovaných produktů pro decentralizované finance. Rishi Ramchandani, vedoucí Web3 pro asijsko-pacifický region ve společnosti Google, v rozhovoru řekl, že rychlý nárůst poptávky vyžaduje vývoj přizpůsobeného produktového balíčku Web3.

Při pohledu na D1 graf bitcoinu se cena vymanila z konsolidace, ve které byla od poloviny srpna. Pokud si býci udrží kupní sílu, další úroveň odporu by mohla být 28 100-28 400 USD. Je třeba poznamenat, že se stále nacházíme v období akumulace na trhu s kryptoměnami a nad trhem stále visí několik významných problémů, které mohou dynamicky tlačit cenu na nová minima.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět