🚀 Bitcoin roste o 7 % a vyhlíží 27 000 dolarů

14:01 17. března 2023

🔼 Bitcoin rally pokračuje a kryptoměna za týden vzrostla o více než 35 %

Kryptoměny zažívají další den silných zisků, BITCOIN roste o více než 7 % a blíží se k hranici 27 000 USD. Nejpopulárnější mince dnes pokořila lokální maximum z úterý a dosáhla čerstvého 9měsíčního maxima. Zatímco od poloviny února do začátku března se kryptoměnám dařilo špatně, tento týden trh s digitálními aktivy zaznamenal obrat. Opatření amerických úřadů, jejichž cílem je zastavit riziko nákazy z krachu bank spojených s technologiemi a kryptoměnami, vyvolala na trhu kryptoměn rally. Bitcoin se aktuálně obchoduje o více než 35 % nad lokálním minimem, kterého dosáhl ještě před týdnem 10. března 2023. Solidní zisky tento týden zaznamenal celý trh s kryptoměnami.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Řada kryptoměn v uplynulém týdnu posílila o více než 20 %! Zdroj: xStationPodíváme-li se na graf BITCOINu v intervalu D1, vidíme, že mince se nejen plně zotavila z výprodeje od 21. února do 10. března, ale dokonce znatelně vyskočila nad vrchol z poloviny pátku v oblasti 25 000 USD. Mince se blíží k hranici 27 000 USD. Krátkodobé potenciální úrovně odporu, které je třeba sledovat, jsou vyznačeny spodní a horní hranicí krátkodobého obchodního rozpětí z května a června 2022 na úrovni 29 000, resp. 31 500 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět