Bitcoin testuje klíčovou úroveň odporu 📌 EU a Izrael analyzují regulace

12:44 29. listopadu 2022

Kryptoměny se snaží odmazat poklesy z posledních dnů. Podpora bitcoinu na úrovni 16 000 dolarů se udržela a dnes býci vynášejí cenu hlavní kryptoměny výše, do blízkosti 16 500 dolarů, kde se nachází krátkodobě klíčová zóna nabídky a poptávky.

  • Prezidentka ECB Christine Lagardeová na slyšení Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu v souvislosti s kolapsem FTX opět vyzvala k práci na regulaci MiCA II a označila tuto záležitost za "absolutní nutnost" pro EU. Lagardeová již dříve v červnu naznačila naléhavou potřebu regulovat tzv. staking a půjčování kryptoměn;
  • Kryptoměnová banka Silvergate sdělila, že její expozice vůči vkladům digitálních aktiv zkrachovalé burzy BlockFi činí méně než 20 milionů USD. Včera akcie banky zaznamenaly dvouciferný pokles v souvislosti se zprávou, že BlockFi podala návrh na konkurz. Instituce tyto spekulace odmítla a uvedla, že nemá žádné investice spojené se zkrachovalým subjektem;
  • Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí uzavřel dohodu s kryptoměnovou burzou Kraken ohledně služeb zákazníkům v Íránu. Burza souhlasila se zaplacením značné částky, aby urovnala svou potenciální občanskoprávní odpovědnost za porušení sankcí vůči Íránu. Souhlasila také s investicí 100 000 USD do zavedení dodatečných kontrolních mechanismů pro dodržování amerických sankcí. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Téměř 60 % kryptoměnových fondů působí ve Spojených státech (419) tím, co bude nakonec pro toto odvětví nejvýznamnější regulací v USA. Financování nových kryptoměnových projektů rizikovým kapitálem kleslo v předchozím měsíci o polovinu. Kombinovaná aktiva pod správou (AUM) v USA, Velké Británii a Číně přesahují 500 miliard dolarů a budou pravděpodobně hnacím motorem dalšího utváření trhu. Zdroj: ČTK, s. r. o: Zdroj: Cointelegraph Research

  • Investicím do kryptoměnových fondů stále dominují Spojené státy. Většinu společností investujících do kryptoměn tvoří fondy rizikového kapitálu (52,8 %), hedgeové fondy (44,3 %) a fondy soukromého kapitálu a podílové fondy (2,9 %).

A co regulace?

  • Izraelský ministr financí Avigdor Lieberman ocenil práci ekonomky Shiry Greenbergové a prohlásil, že zpráva, kterou vytvořila, "poslouží jako základ pro budoucí rozhodnutí a regulace" v nadcházejících měsících. Šira Greenbergová, jedna z hlavních ekonomek společnosti Isreel, představila svá doporučení a uvedla, že Izraelský úřad pro cenné papíry by si měl ponechat větší pravomoci při dohledu nad tímto odvětvím;
  • Ve zvláštní zprávě Greenbergová nastínila seznam regulací, které by mohly bezpečně podpořit přijetí kryptoměn. Patří mezi ně přísnější požadavky na získání licencí a obchodních platforem a zabezpečení správy fondů digitálních aktiv. Pokud jde o legislativu, Greenberg zmínil potřebu zavést zvláštní pravidla dohledu nad emitenty tzv. stablecoinů spolu s navrhovaným zřízením komise pro vyšetřování a regulaci decentralizovaných autonomních organizací založených na blockchainu, známých jako DAO;
  • Burza cenných papírů v Tel Avivu (TASE) 24. října oznámila vytvoření platformy pro rozšíření obchodních služeb na kryptoměny. Testování pilotního projektu zahrnujícího tokenizaci digitálních dluhopisů má skončit v 1. čtvrtletí 2023; Tel Aviv Stock Exchange (TASE) 24. října, že hodlá rozšířit své obchodní služby o kryptoměny. TASE rovněž zahájila testování projektu zahrnujícího tokenizaci digitálních dluhopisů, jehož ukončení se očekává v 1. čtvrtletí 2023. Přijetí kryptoměn v Izraeli zatím není nijak rychlé, v letošním roce obyvatelé země uskutečnili 21 milionů blockchainových transakcí, což představuje 0,04 % všech transakcí na celém světě. Jeden z 50 Izraelců uvedl, že má peněženku s kryptoměnami.
  • Prezidentka ECB Lagardeová zdůraznila, že bankrot FTX se týkal stability a spolehlivosti burzy. ECB by musela zasáhnout jako globální regulátor, aby řešila rostoucí celosvětový zájem o kryptoměny: "(...) jak jsem již řekla, je to jeden z kroků správným směrem. Není - bude muset vzniknout MiCA II, která bude šířeji pokrývat vše, co má regulovat a nad čím má vykonávat dohled, a to je velmi potřebné." Vše nasvědčuje tomu, že regulace tohoto odvětví bude trvat roky.
  • Návrh zákona o trzích s kryptoaktivy (MiCA) čeká na schválení po právní a jazykové kontrole ze strany zákonodárců EU. Hospodářský výbor Evropského parlamentu schválil MiCA v říjnu po trojstranných jednáních mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Politika by mohla nabýt účinnosti od roku 2024. Lagardeová podporuje myšlenku dalších nařízení MiCA II, která by pomohla regulovat sázení a půjčování kryptoměn.
  • Stefan Berger, člen hospodářského výboru Evropského parlamentu, který je zastáncem MiCA, se vyjádřil ke krachu FTX: "Tento případ jasně ukazuje nebezpečí zcela neregulovaného trhu s kryptoměnami a nelicencovaných kryptoměnových burz. Stále máme velké množství poskytovatelů služeb v oblasti kryptoměnových aktiv, jejichž koncepci nerozumíme. MiCA přesně tento problém řeší. S globální MiCA by ke krachu FTX nedošlo." ECB v současné době provádí dvouletou výzkumnou fázi svého projektu digitálního eura. Někteří představitelé EU očekávají první legislativní řešení již v roce 2023.

Bitcoin, interval H4. Cena Bitcoinu se opět dostala k průměru 100 seancí (černá barva), kde budou chtít býci otestovat sílu nabídky. Pokud se podaří překonat krátkodobou rezistenci, nejbližším supportem by mohl být průměr 200 seancí (červená barva), který se pohybuje kolem 18 000 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět