⛽Brent na 10měsíčních maximech nad 95 USD

15:16 19. září 2023

🔼 Ropa pokračuje v rally s napjatostí trhu v centru pozornosti

Ropa pokračuje ve svém růstu vyvolaném akcemi OPEC+, zejména prodloužením omezení dodávek ze Saúdské Arábie a Ruska. Obě země před 2 týdny oznámily, že do konce roku prodlouží omezení výroby a vývozu, čímž trhy zaskočily, protože se všeobecně očekávalo prodloužení o 1 měsíc.

Změny v křivce futures na ropu zdůrazňují, že trh může být v krátkodobém horizontu nedostatečný a že fyzický trh s ropou je stále napjatější. Když se podíváme na níže uvedený graf, ukazující aktuální křivku futures i křivky před týdnem a měsícem, můžeme vidět silný nárůst krátkodobých kontraktů. Taková situace signalizuje, že buď je krátkodobá poptávka velmi silná, nebo je krátkodobá nabídka omezená. Zdá se, že je tomu tak, protože kolem růstu čínské poptávky stále existuje řada otázek. Rozpětí mezi 1. měsíčním kontraktem Brent a 4. měsíčním kontraktem Brent se blíží 4 USD za barel – úrovně, které nebyly zaznamenány od poloviny listopadu 2022.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Když se podíváme na graf Brent (OIL) v intervalu D1, můžeme vidět, že cena je na denních maximech, jen těsně pod hranicí 95,50 USD. Ceny ropy vzrostly o více než 15 % od minima z konce srpna a analytici trhu i experti ropného průmyslu říkají, že brzy může být dosaženo 100 dolarů za barel. I když se však zdá, že konsenzus, který je založen na předpovědi, že dojde k prolomení 100 USD, je téměř stejně akceptováno, že každé takové proražení bude mít krátké trvání vzhledem k tomu, jak rychlé byly nedávné zisky, jak silně je trh překoupený a jak fundamenty takové neospravedlňuj cenové hladiny. Krátkodobou resistenci můžeme nalézt v oblasti 98 dolarů za barel – přibližně 2,5 % nad současnou tržní cenou – a vyznačuje se místními maximy z druhé poloviny roku 2022.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět