Caterpillar po výsledcích za 4. čtvrtletí posílil o 4 % 📈

15:30 5. února 2024

Akcie jedné z největších amerických průmyslových společností Caterpillar (CAT.US) dnes před otevřením burzy posilují o více než 4 %, protože se společnosti podařilo výrazně překonat očekávání zisku na akcii v prostředí zpomalujícího se růstu tržeb. Společnost zůstává jedním z hlavních příjemců, vysokých výdajů na infrastrukturu ve Spojených státech.

Finanční výsledky společnosti Caterpillar (CAT.US) za 4. čtvrtletí 2023:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Příjmy: 17,07 mld. USD oproti prognóze 17,2 mld. USD (2,8 % r/r)
Upravený zisk na akcii (EPS): 5,23 USD oproti prognóze 4,73 USD a předchozím 3,86 USD

  • Tržby z divize strojů/energie/dopravy: 16,24 miliardy USD oproti prognóze 16,53 miliardy USD (meziroční nárůst o 2,3 %).
    Tržby z divize financí: 833 mil. dolarů (15 % r/r).
    Marže provozního zisku se zlepšila na 18,4 % z 10,1 %.
    Výdaje na výzkum a vývoj (R&D): 554 milionů USD oproti prognóze 532,7 milionu USD (38 % r/r).

Komentáře k výsledkům

Tržby vzrostly díky vyšším cenám a velmi silné pozici v energetice a dopravě. Přednímu americkému výrobci stavebních a důlních zařízení se nadále daří. Čistý zisk vzrostl na 2,68 miliardy dolarů oproti 1,45 miliardy dolarů ve 4. čtvrtletí 2022. Příznivý vliv f/x byl kompenzován i nižším objemem prodeje.

Tržby ve stavebnictví klesly o 5 % na 6,85 miliardy USD, což je mírně pod prognózou 6,88 miliardy USD, tržby v odvětví surovin klesly o 6 % na 3,44 miliardy USD (nad očekáváním 3,29 miliardy USD). Tržby v odvětví energetiky a dopravy naopak vzrostly dvouciferným tempem, a to o 12 % na 6,82 miliardy USD oproti odhadům 6,7 miliardy USD.

Celkově zpráva naznačila, že stavebnictví a průmyslovému odvětví se daří poměrně dobře, a to i přes slabší údaje regionálních indexů v USA. Očekává se, že financování infrastruktury z amerického rozpočtu bude trvat ještě mnoho let, ale růst tržeb se znatelně zpomalil, protože obchodníci snížili zásoby. Objem nevyřízených budoucích zakázek se snížil o dalších 600 milionů dolarů poté, co ve 3. čtvrtletí 2023 poklesl o 2,6 miliardy dolarů. Obvykle ocenění společnosti CAT klesá, když klesá objem nevyřízených budoucích objednávek, ale tentokrát tomu akcie odolávají.

Akcie společnosti Caterpillar (D1)

Akcie společnosti Caterpillar se před začátkem obchodování v USA obchodují na úrovni téměř 325 USD. Při pohledu na geometrické rozložení se současný cyklus začíná stále více stáčet do vertikální polohy, což signalizuje rostoucí optimismus a riziko stejně dynamické korekce, kde se potenciální podpora bude nacházet kolem 315 USD (uzavření cenové mezery) a úrovně mezi 280 a 290 USD za akcii (cenové reakce z podzimu 2022 a jara 2023).  

Zdroj: xStation5

Ukazatele ocenění společnosti Caterpillar


Zdroj: XTB Research, Bloomberg

Zdroj: XTB Research, Bloomberg


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa