CleanSpark posiluje o více než 30 % na pozadí prudkého nárůstu bitcoinu a výsledků hospodaření 📌

18:34 9. února 2024

Společnost CleanSpark (CLSK.US) posiluje o téměř 30 % díky prudkému růstu bitcoinu a nedávným výsledkům hospodaření. Společnost CleanSpark vykázala působivé finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2024, které skončilo 31. prosince 2023. Společnost dosáhla výrazného meziročního nárůstu tržeb o 165 % a přinesla 73,8 milionu USD, což je více než 27,8 milionu USD ve stejném období loňského roku.

Klíčové finanční metriky:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
 • Tržby: 73,8 milionů dolarů
 • Čistý příjem: 25,9 milionů dolarů
 • Upravená EBITDA: 69,1 milionu USD
 • Celková oběžná aktiva: 181,7 milionů USD
 • Celková těžební aktiva: 484,0 milionů USD
 • Celková aktiva: 862,7 milionů $
 • Současné závazky: 42,4 milionů USD
 • Celkové závazky: 52,2 milionů USD
 • Dluh: 14,5 milionu dolarů

Společnost CleanSpark se zaměřuje na provoz datových center pro těžbu bitcoinů, především s využitím nízkouhlíkové energie.

Nedávná oznámení společnosti:

 • Společnost CleanSpark rozšiřuje své aktivity o významné akvizice v Mississippi a Georgii. Společnost uzavřela definitivní dohody o koupi tří zařízení na těžbu bitcoinů na klíč v Mississippi za 19,8 milionu USD.
 • Společnost rovněž expanduje v Daltonu, a to získáním třetího těžebního zařízení, které je v současné době ve výstavbě, za počáteční platbu 3,4 milionu USD. Společnost plánuje investovat dalších 3,5 milionu dolarů do dokončení tohoto zařízení s cílem dosáhnout provozní připravenosti do dubna 2024.

Klíčové lednové výsledky společnosti (neauditované):

 • Bitcoin vytěžený v lednu: 577
 • Celkový počet bitcoinů k 31. lednu: 3 573
 • Celkový počet prodaných bitcoinů v lednu: 1: 6,4 s výnosem přibližně 286 000 USD
 • Průměrný denní objem vytěžených bitcoinů: 1,5 mld: 18,6, s maximem 21,9

Souvislost mezi růstem ceny bitcoinu a výnosy z těžby je zřejmá. Za předpokladu, že Bitcoin zůstane v tomto roce v růstovém trendu, jsou vyhlídky společnosti slibné.

Cena akcií společnosti CleanSpark úzce koreluje s cenou Bitcoinu. To jsme již viděli během býčího trhu v roce 2021. Zdroj: xStation 5

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa