Co sledovat příští týden? (30.09.2022)

18:01 30. září 2022

Příští týden na trzích by měl být opět zajímavý, vzhledem k řadě významných makro zpráv a naplánovaných událostí nejvyšší úrovně. Zaměříme se především na údaje o pracovních místech v USA za září (pátek, 14:30) a zasedání OPEC+ (středa). Rozhodnutí o sazbách od RBA a RBNZ však budou také pečlivě sledována. Příští týden určitě sledujte USDCAD, OIL a AUDNZD.

USDCAD

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Začátek nového měsíce znamená, že nadešel čas na zveřejnění nové sady údajů o pracovních místech ze Spojených států. Zpráva NFP za září bude zveřejněna v pátek ve 14:30 a očekává se, že vykáže 250tisícový nárůst . Fed stále vidí trh práce jako silný a jakékoli známky měkkosti by mohly způsobit, že přehodnotí, jak velké zpřísnění je ještě potřeba. USDCAD bude pravděpodobně během vydání velmi aktivní, protože zpráva o kanadských pracovních místech bude zveřejněna současně. V případě kanadských dat trh očekává čistý nárůst zaměstnanosti ve výši 22,5 tis.

OIL

Zhoršující se vyhlídky globální ekonomiky a následné poptávky po ropě posunuly ceny ropy na úroveň před invazí. Stále více zpráv v médiích se proto objevovalo, že OPEC+ může na svém příštím zasedání 5. října 2022 rozhodnout o snížení produkce o 0,5-1 mil. barelů denně. Navzdory relativně vysokým cenám ropy a globálním výzvám po zvýšení produkce nebyl kartel přesvědčen. Kartel tvrdí, že se rýsuje pokles poptávky a bude potřeba snížit produkci. Zdá se, že kartel se neomezí na slova, ale může podniknout rozhodné kroky.

AUDNZD

Obě antipodské centrální banky – Reserve Bank of Australia a Reserve Bank of New Zealand – jsou připraveny oznámit svá rozhodnutí o sazbách. RBA tak učiní v úterý v 5:30, přičemž trhy očekávají zvýšení sazeb o 50 bp. RBNZ oznámí své rozhodnutí ve středu ve 3:00 a v tomto případě se také očekává zvýšení sazeb o 50 bp. AUD v poslední době překonává NZD, přičemž AUDNZD vyskočil na úrovně, které nebyly vidět od konce roku 2013.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa