Crypto news: Slabší sentiment ohledně Bitcoinu. Falešný průraz nad 38 000 dolarů?

11:40 27. listopadu 2023

Na začátku týdne je nálada na trhu kryptoměn převážně slabá, většina z nich zaznamenává mírný pokles. Cena bitcoinu zaznamenala od pátku několikaprocentní korekci, přičemž býkům se podařilo dostat BTC na úrovně poblíž 38 500 USD. Také Ethereum kleslo z úrovně 2150 dolarů, tedy blízko ročních maxim.

  • Poklesy přišly v době, kdy krátkodobí investoři (ti, kteří drží BTC méně než 155 dní) zaznamenávají v průměru téměř 15procentní zisky, což podle analýzy Glassnode v minulosti předznamenávalo silnější krátkodobý prodejní tlak a předcházelo korekcím. Nedávné údaje na řetězci navíc naznačují mírně vyšší prodejní aktivitu dlouhodobých investorů.
  • Společnost J.P. Morgan ve svém komentáři k současné situaci na trhu upozornila, že pokuta, kterou Binance zaplatí americkému ministerstvu spravedlnosti, se zdá být pozitivní jak pro samotnou burzu, tak pro celý kryptotrhu. Závěry vyšetřování největší kryptoměnové burzy nenaznačily problémy s likviditou a prostředky uživatelů, což pro trh zřejmě znamená, že scénář druhé FTX se stal méně pravděpodobným.
  • Matrixport očekává, že v případě dalšího proražení nad 38 000 USD při vysokém objemu cena bitcoinu vzroste na 45 000 USD. Ze sezónního hlediska byl prosinec pro Bitcoin velmi úspěšný, když investorům v průměru vrátil 12 %, což by nyní naznačovalo ceny poblíž 41 000 USD do konce příštího měsíce.
    Falešný průraz nad 38 000 dolarů?

Průměrná nákupní cena BTC všemi investory se v současnosti pohybuje kolem 31 000 dolarů. Podle Glassnode se taková úroveň objevuje i jako potenciální rozmezí pro hlubší korekce, které se snaží otestovat důležité hraniční úrovně trhu, kde lze pozorovat zvýšenou aktivitu investorů, v tomto případě nákupy. Aby se tento klesající scénář aktuálně naplnil, muselo by se v případě pátečního proražení bitcoinu pravděpodobně jednat o falešné proražení z formace vzestupného trojúhelníku.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

BITCOIN téměř horizontální linie odporu poblíž 37 700 - 38 500 USD s vzestupnou úrovní podpory (stále nižší minima) naznačuje formaci vzestupného trojúhelníku, z níž obvykle dochází k proražení ceny směrem vzhůru. Na druhou stranu rychlé vytlačení BTC po rally nad 38 000 USD (úroveň, jejíž překonání podle mnoha analytiků naznačovalo růst směrem ke 40 000 USD) může naznačovat "falešný průraz" a naznačovat pomalý obrat sil ve prospěch prodejců. Zdroj: xStation5

Aktivita obchodníků mezi 35 300 a 36 000 USD se může ukázat jako důležitá pro hybnost BITCOIN. Pokles pod 23,6 Fibonacciho retracementu by mohl naznačovat distribuci s možným otestováním oblasti kolem 31 000 dolarů. Obchodní údaje naznačují mezeru  několik transakcí bylo uskutečněno mezi 31 000 a 33 000 USD a v případě výprodeje může cena BTC tyto úrovně otestovat. Zdroj: xStation5

Průměrné zisky bitcoinu v prosinci. Bude sezónnost opět hrát ve prospěch kupujících? Zdroj: Matrixport Technologies

ETHEREUM (D1 interval)Při pohledu na ETHEREUM vidíme potenciálně klesající dvojitý vrchol na úrovni 2200 USD. V pátek cena již potřetí v tomto roce reagovala dynamickým poklesem z úrovní, které byly v první polovině roku rovněž negovány. Klíčovou úrovní podpory, kterou je třeba sledovat, zůstává 1850 USD. Zároveň je respektována dlouhodobá trendová linie, a to od léta 2022. Rychlý návrat nad 2100 dolarů by mohl naznačit silnější nákupní aktivitu a vyzdvihnout ETH na nová lokální maxima. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa