DE30: Akcie před čtením NFP vymazávají klesající momentum!

12:48 4. srpna 2023

 

  • Indexy v Evropě ztrácejí, ale rozsah výprodeje je minimální.
  • Obecná nálada se po sérii výprodejů v posledních seancích poněkud zlepšila
  • Tématem číslo 1 dnešní seance je zpráva NFP z USA
  • V centru pozornosti trhu jsou výsledky společností Carl Zeiss Meditec (AFX.DE), Vonovia (VNA.DE) a Credit Agricole (ACA.FR)

Evropské akciové trhy se v závěrečné obchodní seanci tohoto týdne chovají po vlně výprodejů z posledních seancí mnohem lépe. Přestože se většina indexů obchoduje pod včerejšími závěrečnými úrovněmi, samotný rozsah poklesů je prakticky nepostřehnutelný. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Klíčovým tématem poslední seance tohoto týdne bude velmi důležitá zpráva NFP z USA, která naznačí stav amerického trhu práce, který, připomeňme si, je vedle samotné inflace nejdůležitějším faktorem určujícím případné budoucí rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách. Zpráva bude zveřejněna ve 14:30, takže investoři by měli bedlivě sledovat, jak na ni bude trh reagovat.

 

Nálada v Evropě se během poslední obchodní seance tohoto týdne výrazně zlepšila. Velmi dobrá nálada aktuálně panuje především v bankovním, ropném a leteckém sektoru. Zdroj: xStation 5

Německé futures na DE30 zůstávají blízko včerejších zavíracích úrovní, ale stojí za zmínku, že se dnes index pokusil trvale překonat psychologickou bariéru na úrovni 16 000 bodů. Tento test se však, alespoň prozatím, ukázal jako neúspěšný a index se vrátil do zóny 15 950 bodů. Zdroj: xStation 5

Zprávy:

Akcie společnosti Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) se snaží dohnat ranní poklesy způsobené poklesem EBIT marže na 16,2 % oproti loňským 20,7 %. Společnost navíc snížila výhled pro fiskální rok 2022/2023 z hlediska této marže na rozmezí 17-20 % (prognóza na spodní hranici tohoto rozmezí).

Kótování akcií společnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Dnešní seance není příliš přívětivá ani k investorům společnosti Vonovia (VNA.DE), jejíž akcie po zveřejnění slabých čtvrtletních výsledků aktuálně ztrácejí více než 3 %. 

Společnost ve 2. čtvrtletí vykázala ztrátu ve výši 2,1 miliardy eur oproti loňskému zisku 1,8 miliardy eur a kvůli slabosti realitního sektoru v Německu odepsala hodnotu svých nemovitostních podílů o 3 miliardy eur. Společnosti v tomto odvětví budou žádat o vládní pomoc vzhledem k náročnému podnikatelskému prostředí.

Jak dodal generální ředitel společnosti, o navýšení kapitálu společnosti se v tuto chvíli neuvažuje.

Kótování akcií společnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Na bankovním trhu dnes sentiment zlepšuje především banka Credit Agricole (ACA.FR), která překonala očekávání, pokud jde o výsledky za 2Q 2023, a oznámila rozšíření svého podnikání v oblasti správy majetku prostřednictvím akvizice společnosti Degroof Petercam za 1,5 mld. eur. Čistý zisk banky za 2. čtvrtletí dosáhl 2,04 miliardy eur oproti očekávání 1,39 miliardy eur a zaznamenal meziroční nárůst o 25 %.

Kótování akcií společnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Hlavní procentuální změny v jednotlivých společnostech indexu DAX. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Informace od jednotlivých společností v indexu DAX. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance L.P.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa