🛢Dosáhne ropa 100 USD za barel?

15:30 18. srpna 2022

Ropa se od začátku srpna obchoduje pod 100 USD za barel. Zůstane pod touto úrovní?

Ropa tento týden klesla na nejnižší úrovně od poloviny února. Cena se nyní pohybuje asi 30 % pod březnovými maximy, kdy se trh obával, že Rusko může zastavit transfery ropy. Zdá se, že od té doby se trh s ropou stabilizoval, i když v tuto chvíli neřešíme jen problémy s poptávkou, která může negativně reagovat na případné zpomalení ekonomiky. Ropa se pod 100 USD pohybuje již dva týdny. Porostou ceny na podzim, nebo aktuální vývoj převládne?

Největší obavy obklopují Čínu!

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Čína je nyní velkou neznámou. Navzdory velkému nárůstu importu ropy z Ruska, kleslo zpracování ropy na nejnižší úrovně od března 2020. Privátní čínské rafinerie fungují pouze na 62 %. Pokud by se měly vrátit restrikce spojené s koronavirem, může zpracovávání klesnout až na úrovně z února a března.  

Soukromé rafinerie zpracovávají neustále méně a méně ropy. Nynější stav naznačuje pokles poptávky. Zdroj: Bloomberg

Poptávka v USA nevypadá špatně, ale.....

V posledních týdnech se objevilo mnoho komentářů o oslabující americké poptávce. Ve skutečnosti byla implikovaná poptávka na počátku léta nižší, i když to také souviselo s vysokými cenami benzínu. Když však cena na galonu o 1 USD klesla, poptávka po palivech se odrazila. Na druhou stranu může Fed pokračovat v utahování měnové politiky, které povede k silnějšímu zpomalování a taktéž snížení americké poptávky.

Americká implikovaná poptávka po benzínu se vrátila nad 5letý průměr, ale za celý rok byla poptávka slabší. Zdroj: Bloomberg

Fyziský trh již není napjatý jako dříve

Tzv. crack spread, tj. rozdíl mezi cenou produktu a ropy výrazně poklesl, avšak stále zůstává 40 USD za barel. Nicméně se spread na nejbližších kontraktech ropy Brent snížil (ze 4 USD na méně než 1 USD), což poukazuje na oslabující poptávku. Forwardová křivka se zploštila, i když je v oblasti contanga. Výrazné zploštění pak ukazuje, že poptávka začíná  klesat. 

Crack spread a COCO spread ukazují, že fyzická poptávka výrazně poklesla. Zdroj: Bloomberg

Forwardová křivka se výrazně zploštila. Zdroj: Bloomberg

EIA a Bloomberg očekávají převis nabídky ve druhé polovině roku

Růst produkce OPEC+ je omezený, ale produkce USA a Ruska se nadále zvyšuje. V čele s oslabující poptávkou kvůli obavám z ekonomického zpomalení bude trh čelit ve druhém pololetí převisu nabídky nad poptávkou!Bloomberg a EIA poukazují na to, že implikované budování zásob může dosáhnout 0,5-1 mil. barelů denně za kvartál. Zdroj: EIA

Poptávka však nemusí být nutně slabá!

V podzimním a zimním období je možné, že poptávka poklesne, avšak je možné, že dojde ke kompenzaci plynu ropou. Mnoho zemí, které mají elektrárny spalující naftu, se rozhodne obnovit svůj provoz, neboť cena plynu v ekvivalentu ropy je asi 2x-3x vyšší, včetně zohlednění nákladů na emisní povolenky. Přechod z plynu na ropu by mohl generovat dodatečnou poptávku ve výši 1-5 mil. barelů denně. Stojí za připomenutí, že od poloviny října již USA nebude uvolňovat své strategické zásoby, které klesly na nejnižší úroveň za posledních 20 let. K vyšším cenám na konci roku by mohlo vést snížení komerčních zásob.Zásoby, včetně strategických rezerv, klesly od počátku roku již o 120 mil. barelů. Zdroj: Bloomberg

Co dál s cenami?

Rostoucí obavy z recese a ekonomického zpomalení by mohly vést ke snížení poptávky a vytvoření tak převisu nabídky nad poptávkou, což by stlačilo ceny ropy na další minima. Nicméně by měl být zachován popandemický vzestupný trend. Ceny by tak neměla klesnout pod 85 USD za barel. Nejistota ohledně nabídky i poptávky může pomoci ceně ropy k růstu nad 100 USD. Existuje však šance, že cena vstoupí do konsolidace, podobně jako tomu bylo v letech 2011-2014.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk