Ekonomický kalendář: EU maloobchodní prodeje a Ivey PMI z Kanady

8:50 6. června 2023
  • Očekává se, že evropské indexy otevřou s malou změnou
  • Údaje o maloobchodních prodejích v EU
  • Tovární zakázky v Německu

Evropské futures kontrakty na indexy naznačují ploché otevření pro dnešní seanci v Evropě. Německý index DAX klesl o 0,1 % a obchoduje se kolem 15 945 bodů, zatímco index Euro Stoxx 50 je 0,06 % pod čarou.

Dnešní makrokalendář je relativně lehký pro USA, kde nejsou naplánovány žádné publikace kromě týdenní zprávy o zásobách ropy (API). V Evropě však investoři získají několik zajímavých údajů. Zvláště v centru pozornosti jsou údaje o továrních objednávkách pro Německo zveřejněné v 8:00. Německá ekonomika v posledních týdnech výrazně zpomaluje a objednávky naznačují pokračování propadu. Meziměsíční objednávky poklesly o 0,4 % ve srovnání s předpokládaným růstem 3,0 %. Poté budou v 12:00 zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách za eurozónu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

 

Ekonomický kalendář

8:00 Německo – tovární objednávky na duben

Skutečné: -0,4 % MoM, Očekávané: 3,0 % MoM, Předchozí: -10,9 % MoM
Aktuální: -9,9 % meziročně, předchozí: -11,2 % meziročně
11:00 EU – maloobchodní prodeje za duben

SA – očekávané: 0,2 %, předchozí: -1,2 %
WDA – očekávané: -3,0 %, předchozí: -3,8 %
16:00 Kanada – Ivey PMI

Očekáváno: 57, Předchozí: 56.8
22:40 USA – Zpráva o zásobách ropy

Očekávaný: 0,5 mil., Předchozí: 5,2 mil


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět