Ekonomický kalendář: Lehký den před zítřejšími zprávami o PMI ve službách

7:58 3. října 2023
  • Futures v Evropě naznačují nižší otevření
  • Inflace CPI ve Švýcarsku

Futures kontrakty na hlavní evropské akciové indexy naznačují mírně nižší otevření dnešní hotovostní seance. Děje se tak po slabší asijské seanci, kde indexy z Číny po otevření po delší sváteční přestávce ztratily až 3,0 %. 

Dnešní makro kalendář je poměrně chudý. Investoři mají přestávku po včerejších údajích PMI ve výrobě a před zítřejšími údaji PMI ve službách. Jediným důležitým čtením je zpráva o inflaci CPI ze Švýcarska, která bude zveřejněna v 8:30. Očekává se, že inflace v září zůstane nízká a dosáhne 1,8 % meziročně oproti 1,6 % meziročně v předchozím měsíci. V první části dne jsme se také dozvěděli o rozhodnutí RBA. Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) se v souladu s očekáváním rozhodla ponechat sazby na nezměněné úrovni 4,10 %.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Podrobný kalendář dne:
8:30, Švýcarsko - Inflace spotřebitelských cen za září:

  • Roční: Očekává se 1,8 % r/r; dříve 1,6 % r/r
  • Měsíční: Očekává se 0,0 % m/m; dříve 0,2 % m/m

10:40, USA - Týdenní zásoby ropy:

  • Očekává se -0,1 milionu barelů; dříve 1,6 milionu barelů


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa