Ekonomický kalendář: Německý HDP otevírá rušný týden

9:26 30. ledna 2023
  • Evropské indexy otevírají do negativního teritoria

  • Dočkáme se HDP reportů z Německa a Polska

  • Fed, BoE a ECB budou v tomto týdnu rozhodovat o sazbách

Akciové indexy z Evropy na počátku nového týdne klesají. Děje se tak po smíšeném obchodování v Asii, kde indexy z pevninské Číny rostly, zatímco benchmarky z většiny ostatních zemí se obchodovaly spíše ve ztrátě. Drahé kovy se obchodují mírně výše, zatímco ropa a průmyslové komodity mírně klesají. JPY je nejvýkonnější měnou skupiny G10, naopak AUD nejvíce zaostává.

Ekonomický kalendář je na dnešek docela prázdný. Investorům budou nabídnuty výsledky CPI ze Španělska za leden, stejně jako zpráva o HDP za 4. čtvrtletí 2022 z Německa a úplný report o HDP za rok 2022 z Polska. Fundamenty budou mnohem zajímavější později v průběhu týdne s rozhodnutími o sazbách od FOMC, BoE a ECB a také zveřejněním údajů o pracovních místech v USA za leden! Obchodníci by také měl mít na paměti, že dnešní a zítřejší obchodování může být narušeno rebalancováním pozic na konci měsíce.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

9:00 - Španělsko, CPI inflace za leden. Expected: 4.8% YoY. Previous: 5.7% YoY

10:00 - Německo, HDP report za Q4 2022. Expected: 0.0% QoQ. Previous: 0.4% QoQ

10:00 - Poland, HDP report za 2022. Expected: 4.8% YoY. Previous: 6.8% YoY

16:30 - USA, Dallas Fed výrobní index za leden. Expected: -15.0. Previous: -18.8

Projevy centrálních bankéřů

  • 14:15 - ECB Villeroy

Výsledková sezóna v USA

  • Franklin Resources (BEN.US) - před otevřením trhu

  • Whirlpool (WHR.US) - po uzavření trhu

  • NXP Semiconductors (NXP.US) - po uzavření trhu

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět