Ekonomický kalendár: PMI deň!

8:57 24. března 2023
  • Futures poukazujú na nižšie otvorené v Európe
  • Pozornosť sa zamerala na hodnoty PMI z USA, Európy a Spojeného kráľovstva

Dobré ráno. Futures poukazujú na nižšie otvorenie v Európe, priamo spojené so slabším sentimentom v Ázii a včerajšou volatilnou seansou na Wall Street. Náladu investorov však podporujú nové súvahové údaje Fedu, ktoré ukázali nárast prebytočnej likvidity na trhu, čo by mohlo krátkodobo podporiť akciové trhy.

Pozornosť investorov sa dnes sústreďuje predovšetkým na hodnoty PMI pre služby a výrobu. Počas americkej relácie budú zverejnené ďalšie údaje o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Makro kalendár:

09:00 - Španielsko, správa o HDP (r/r). Prognóza: 2,7 % r/r. Predtým: 4,4 % r/r.

09:15 - Francúzsko, indexy PMI za marec.

Výroba. Očakávané: 48; Predchádzajúci: 47.4

Služby. Očakávané: 52,4 Predchádzajúce: 53,1

09:30 – Nemecko, indexy PMI za marec.

Výroba. Očakávaný: 47 Predchádzajúci: 46.3

Služby. Očakávané: 51,0 Predchádzajúce: 50,9

10:00 - Eurozóna, indexy PMI za marec.

Výroba. Očakávaný: 49 Predchádzajúci: 48.5.

Služby. Očakávané: 52,5 Predchádzajúce: 52,7

10:30 – prejav prezidenta Bundesbanky.

10:30 - Spojené kráľovstvo, indexy PMI za marec.

Výroba. Očakávané: 49,8 Predchádzajúce: 49,3

Služby. Očakávané: 52,9 Predchádzajúce: 53,5

13:30 - Maloobchodný predaj v Kanade za december.

Maloobchodné predaje. Očakávané: 0,7 % m/m. Predošlé: 0,5 % m/m

Core. Očakávané: 0,7 % m/m. Predošlé: -0,6 % m/m

13:30 - USA, objednávky tovaru dlhodobej spotreby. Očakávaná: 0,6 % m/m. Predošlé: -4,5 % m/m

14:45 - USA, indexy PMI za február.

Výroba. Očakávané: 47; Predchádzajúci: 47.3

Služby. Očakávané: 50,5 Predchádzajúce: 50,6


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa