Ekonomický kalendář: Veškerá pozornost směřuje na zasedání Fedu (sledujte přenos XTB na youtube!)

10:27 22. března 2023
  • Evropské trhy otevřely poblíž včerejšího závěru
  • Fed zveřejní rozhodnutí o sazbách v 19. hodin
  • Komentář k zasedání Fedu sledujte na youtubovém kanálu XTB od 18:40
  • Čekáme na report stavu zásob ropy DoE

Evropské indexy otevřely v blízkosti včerejších uzavíracích hodnot. Dosavadní pohyby na trzích jdou dnes spíše nižší, protože obchodníci se připravují na vysoce očekávané zasedání Fedu. Americká centrální banka oznámí rozhodnutí o měnové politice v 19:00. Po něm bude následovat tisková konference předsedy Powella v 19:30. Zasedání Fedu budeme komentovat od 18:40 na youtubovém kanálu XTB!

Uvolnění inflačních tlaků a nedávné bankovní turbulence posílily očekávání, že Fed bude razit spíše opatrný přístup z pohledu měnové politiky. Trhy nyní počítají s asi 14% pravděpodobností, že centrální banka nezvýší sazby, a s přibližně 86% pravděpodobností zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Nová sada prognóz a tečkovaný graf ukážou, kde centrální bankéři vidí americkou ekonomiku v blízké budoucnosti, zatímco investoři se zaměří na holubičí náznaky od předsedy Fedu Powella. Kromě Fedu mohou data zásob ropy DOE v 16:30 vyvolat určitou volatilitu na trhu s ropou. Projevy má přednést také několik členů ECB, včetně prezidentky Christine Lagardeové.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

12:00 - USA, MBA 30letá hypoteční sazba. Předchozí: 6,71 %

15:30 - report DOE o zásobách ropy v USA.

  • Zásoby ropy. Očekávaná hodnota: -1,565 mb (API: +3,262 mb)
  • Zásoby benzínu. Očekávaná hodnota: -1,677 mb (API: -1,09 mb)
  • Zásoby destilátů. Očekávaná hodnota: -1,5 mb (API: -1,84 mb)

19:00 - rozhodnutí o sazbě FOMC

19:30 - tisková konference Powella

Projevy centrálních bankéřů

9:45 - prezidentka ECB Lagardeová

10:30 - ECB Lane

14:45 - ECB Panetta

18:00 - ECB Nagel

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět