Ethereum se snaží opět růst

10:49 5 August 2022

Druhá největší kryptoměna se odrazila od supportu poblíž 1 560 USD a před nastávajícím víkendem se sentiment kryptoměn zlepšuje, což by v následujících hodinách mohlo být předzvěstí vysoké volatility.

  • Trhy očekávají z americké ekonomiky slabou NFP zprávu, která by mohla ovlivnit budoucí rozhodování Fedu v otázce zvyšování úrokových sazeb. Zpráva bude zveřejněna ve 14:30 a může způsobit vysokou volatilitu jak v indexových kontraktech, tak i na kryptoměnovém trhu

  • Bitcoin se dnes opět vyšplhal nad 23 000 USD, čímž kupující ukázali sílu, když krále kryptoměn vytlačili ze včerejších minim. Cena BTC se v týdenním intervalu nebezpečně přibližuje půměru 200 relací

  • Největšímu zájmu trhu se těší Ethereum, protože vývojáři pokračují v práci na testu sítě Goerli. Testy jsou poslední před přechodem Etherea na verzi 2.0, což se očekává 19. září

  •   Analýza Bloomberg Intelligence naznačuje, že zájem institucionálních investorů se po přechodu na verzi 2.0 může rapidně zvýšit. Navíc Ethereum již poráží BTC, pokud jde o aktivní uživatele, adresy a denní objem přenesený do sítě

  • Analytici také poukázali na to, že kryptoměny by v budoucnu mohly vytvořit své vlastní ETF, což by znamenalo zvýšenou pracovní zátěž pro regulátory. Potenciálně by takové řešení mohlo zajímat největší fond pro správu aktiv, který si buduje svou vlastní pozici ve světě kryptoměn - iShares od BlackRock. Fond zpřístupnil institucím, které se zajímají o kryptoměny analytický nástroj založený na umělé inteligenci (Al) ALADDIN. 

  • Transakční poplatky v síti Etherea se propadají ke 3 USD a dosahují minim z prosince 2020. Snížení poplatků je uvolněním pro síť, která byla zatížena vysokými cenami transakcí. Vysoké poplatky omezovaly přijetí ETH a brzdily rostoucí popularitu NFT tokenů a De-Fi, které bylo považováno za drahé a nekonkurenceschopné vůči jiným finančním službám. Očekává se, že transakční poplatky klesnou výrazně pod nynější úrovně. Zdroj: KAIKO, Etherscan

Ethereum, H4 interval. Druhá největší kryptoměna se pokouší trvale prolomit krátkodobou rezistenci na 1 650 USD. Prolomení nad tuto úroveň může vyvolat další růstovou vlnu. Na grafu vidíme formaci double-bottom zobrazenou, 2. a 4. srpna. Včera se poklesy zpomalily na 1 560 USD, kde se objevila silná poptávka. Kanál, ve kterém se cena pohybuje, je označen 38,2% Fibo retracementem a 21,6% Fibo retracementem, který se pohybuje mezi 1 560 a 1 650 USD. Zvýšení nad 1 650 může znamenat další cenovou rally. Cena ETH je v sestupném trendu od poloviny července leotšního roku a drží trendovou linii. Zároveň by silný NFP report mohl naznačovat poklesy valuací rizikových aktiv. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět