Fitch Rating - Rating USA "AAA" zůstává s negativním výhledem 🥇

19:36 2. června 2023

Navzdory vyřešení patové situace ohledně dluhového stropu USA agentura Fitch Ratings nadále sleduje rating USA s negativním výhledem. Zatímco dohodu o pozastavení dluhového stropu do roku 2025 a zavedení výdajových stropů hodnotí agentura Fitch pozitivně, obává se dlouhodobého fiskálního a dluhového výhledu a také důsledků opakujících se politických patových situací. Ačkoli se očekává, že dohoda přinese v příštím desetiletí úspory ve výši 1,5 bilionu USD, v průběhu let dochází k postupnému zhoršování správy věcí veřejných, což vede k nárůstu fiskálních deficitů a dluhového zatížení.

Agentura Fitch uznává mimořádně silné stránky Spojených států, včetně jejich silné ekonomiky, vysokého HDP na obyvatele a postavení amerického dolaru jako hlavní světové rezervní měny. Agentura však upozorňuje na rizika, která představují nedostatky ve správě věcí veřejných a politická polarizace, jež by mohly tyto silné stránky potenciálně oslabit. Agentura Fitch se hodlá negativním hodnocením zabývat ve třetím čtvrtletí roku 2023, přičemž se zaměří na posouzení soudržnosti a důvěryhodnosti tvorby politiky a také na hodnocení očekávané střednědobé fiskální a dluhové trajektorie.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento týden se akciový trh a výnosy dluhopisů pohybovaly stejným směrem. Tato korelace by měla být pro investory varovným signálem, protože historicky během tohoto cyklu medvědího trhu byly výnosy dluhopisů a akciový trh v negativní korelaci. Kdykoli výnosy dluhopisů vzrostly, obvykle to znamenalo pokles akciových indexů. Současný stav trhu je volatilní a nadcházející týdny by měly odhalit, jakým směrem se Wall Street vydá.


Po dnešní zprávě o údajích z trhu práce trh počítá se zvýšením úrokových sazeb o 22 bazických bodů na červnovém zasedání Federálního rezervního systému (FED). Navzdory zhoršujícímu se ekonomickému výhledu se index US500 blíží k lokálním maximům z poloviny roku 2022 a v současnosti se obchoduje na úrovni 4280 bodů. Index US100 rovněž nabírá na síle díky lepším než očekávaným finančním výsledkům a optimistickým prognózám pro nadcházející čtvrtletí. V současné době se index US500 nachází v blízkosti úrovně odporu na 4300 bodech a očekává se, že po dvou po sobě jdoucích dnech velkých zelených svíček zakončí týden silným růstem. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět