GBP se propadá poté, co Spojené království oznámilo masivní snížení daní

12:10 23 September 2022

Vláda britské premiérky Liz Trussové odhalila podrobnosti o svém takzvaném „mini rozpočtu“. To je zaměřeno na posílení dlouhodobého růstového potenciálu britské ekonomiky a zahrnuje masivní daňové škrty:

  • Základní sazba daně z příjmu snížena z 20 % na 19 %

  • Vyšší sazba daně z příjmu snížena ze 45 % na 40 %

  • Zvýšení korporátní daně na 25 %, které mělo začít platit příští rok, bylo zrušeno. Korporátní daň zůstane nezměněna na 19 %

Půjde o největší daňové škrty ve Spojeném království od roku 1972 a očekává se, že v příštím fiskálním roce sníží celkové daňové zatížení o 27 miliard a do fiskálního roku 2026/27 vzrostou na přibližně 45 miliard GBP. Vláda Spojeného království také potvrdila, že poskytne podporu domácnostem, které čelí vysokým účtům za energii.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zatímco daňové škrty stimulují ekonomiku a měly by být měně pozitivní, GBP dnes dostává masivní zásah. To lze odůvodnit jednou velkou nejistotou – jak budou tyto daňové škrty financovány? Spojené království plánuje utratit spoustu peněz na podporu domácností a firem během nadcházejícího zimního období, ale zatím neřeklo, jak je plánuje financovat (pokud budou uvaleny neočekávané daně, pokryjí pouze část plánovaných výdajů). Takové masivní snížení daňových příjmů jen zvýší nejistotu ohledně financování.EURGBP se pohybuje výše po oznámení nových daňových sazeb ve Spojeném království. Pár prolomil nad oblastí 0,8790 a dosáhl nejvyšší úrovně od začátku února 2021. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět