Graf dňa - AUDCAD (05.04.2022)

9:56 5. dubna 2022

Austrálsky dolár dnes patrí medzi najvýkonnejšie meny G10. AUD zaznamenal nárast po zasadaní Reserve Bank of Australia (RBA). Hoci RBA nezmenila úroveň úrokových sadzieb ani iné nastavenia menovej politiky, vo vyhlásení menovej politiky sa vykonalo niekoľko pozoruhodných zmien. RBA vo svojom predchádzajúcom vyhlásení (z marca) uviedla, že bude trpezlivá a bude sledovať, ako sa bude inflačná situácia vyvíjať. Vo vyhlásení z dnešného stretnutia však odstránila výraz „trpezlivá“ a uviedla, že v priebehu nasledujúcich mesiacov budú zverejnené nové dáta o inflácii a cene práce a RBA bude podľa toho konať. Vo vyhlásení sa však zopakovalo, že RBA nezvýši sadzbu, kým inflácia nebude udržateľne v cieľovom rozmedzí 2 – 3 %.

Tieto zmeny vo vyhlásení zvýšili očakávania zvýšenia sadzieb RBA v tomto roku. ANZ, jedna z najväčších austrálskych komerčných bánk, teraz očakáva, že RBA zvýši sadzbu o 15 bázických bodov v júni, po ktorom bude nasledovať zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov v júli a auguste, ako aj jedno v novembri. Očakávané uťahovanie MP možno vidieť aj v dnešnej cenovej reakcii na AUD. Ak sa pozrieme na graf AUDCAD v intervale D1, môžeme vidieť silný pohyb nahor. Pár prekonal strednodobé cenové pásmo s 50% retracementom pohybu smerom nadol, ktorý sa začal začiatkom roka 2021 a pokračoval v pohybe vyššie. Pár sa v súčasnosti obchoduje blízko 0,9500 – najvyššia úroveň od mája 2021. Ďalšiu zónu odporu, ktorú treba sledovať, možno nájsť nad 61,8% retracementom (0,9580).

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět