Graf dne: Aluminum (24.05.2021)

10:54 24 May 2021

Cena hliníku klesla z nedávných maxim o téměř 12 % a dnešní seanci otevřela 2% medvědím cenovým gapem. Komodita se začala obchodovat v blízkosti úrovně 23,6 Fibo retracementu poslední růstové vlny, kde se nachází horní limita proraženého růstového trendového kanálu.

Ceny průmyslových kovů klesají kvůli dvěma faktorům. Prvním je reakce čínské vlády na rostoucí ceny. Čína nařídila společnostem, aby nezvyšovaly zásoby a prioritizovaly objednávky dle aktuální potřeby. Dalším faktorem je potenciální snížení výdajů na americkou infrastrukturu. Aktuálně se hovoří o snížení výdajů na $1,7 bil. z $2,3 bilionu. Republikáni však upozorňují, že pokles výdajů je příliš malý na to, aby zákon prošel.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Cena hliníku padá rychleji než mědi. Zdroj: xStation5

------------------------------------------------

ANALYTICKÉ FÓRUM 2021 je tu!

STŘEDA, 26. 5. OD 17:30

Živá online diskuze předních odborníků
MAKRO|FX|KRYPTO|AKCIE

  • Živě moderovaná diskuze v online prostředí vedená Petrem Novotným
  • Vybraná témata aktuálního dění na trzích, v ekonomice i ve světě
  • Tržní výhled jednotlivých instrumentů (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý horizont)
  • Forex, akcie, kryptoměny, komodity aj.
  • Přístup k živému vysílání (odkaz) obdržíte obratem na e-mail po vyplnění formuláře

[CZ] ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ ZDARMAhttps://go.xtb.com/visit/?bta=41940&nci=17340

[SK] OKDAZ NA PŘIHLÁŠENÍ ZDARMAhttps://go.xtb.com/visit/?bta=41941&nci=17341

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Sdílet
Zpět