Graf dne - EURGBP (02.02.2023)

11:11 2. února 2023

EURGBP je jedním z hlavních měnových párů, které dnes mohou zaznamenat volatilnější pohyby. Důvodem je skutečnost, že Bank of England a Evropská centrální banka oznámí svá měnověpolitická rozhodnutí ve 13:00, resp. 14:15. V obou případech se očekává zvýšení sazeb o 50 bazických bodů.

Zatímco členové ECB se poměrně hlasitě vyjadřovali o tom, že zvýšení sazeb o 50 bazických bodů je pro dnešní zasedání vhodné, nedávná pauza cyklu ze strany BoC a zpomalení ze strany Fedu vyvolávají otázky, zda ECB změní svůj přístup. Posun sazeb o 50 bazických bodů se zdá být hotovou věcí a pokud se ECB zaváže k dalšímu zvýšení sazeb o 50 bazických bodů v březnu, může z toho těžit EUR. Zvýšení sazeb o 50 bb a náznak, že tempo zvyšování sazeb se v budoucnu zpomalí, by bylo pro EUR negativní a mohlo by podpořit evropské akciové indexy.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Na druhou stranu, pokud jde o Bank of England, vypadá situace méně růžově. Britská ekonomika čelí recesi a BoE to dobře ví. Vyšší úrokové sazby umocňují takzvanou "krizi životních nákladů" ve Spojeném království, a přestože by další zvýšení sazeb mohlo pomoci v boji proti inflaci, Bank of England čelí rostoucímu odporu veřejnosti vůči jejímu zpřísňování. Vzhledem k tomu existuje prostor pro holubičí překvapení, kdy BoE přistoupí ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů.

Při pohledu na graf EURGBP v intervalu D1 vidíme, že se páru dnes podařilo vyšplhat nad zónu rezistence 0,8880 a dokonce se krátce obchodoval na nejvyšší úrovni od konce září 2022. Pokud ECB dodá další palivo pro růst tím, že naznačí další zvýšení sazeb o 50 bazických bodů v březnu, pár se může podívat směrem k oblasti swingu 0,8990, která byla v období 2019-2020 několikrát otestována a označuje lokální maximum z konce září 2022. Býčí scénář na tomto páru by podpořila i holubičí Bank of England.

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět