Graf dne: FRA40 (11.04.2022)

8:57 11. dubna 2022

První kolo francouzských prezidentských voleb se konalo tuto neděli. Výsledky ukázaly, že úřadující francouzský prezident Macron se stal vítězem s podporou 27,6 %. To je však výrazně méně než 50 % potřebných k vyhlášení výhry v prvním kole. V důsledku toho se bude muset konat druhé kolo hlasování, které je na programu v neděli 24. dubna. Macron se utká s krajně pravicovou kandidátkou Le Penovou, která získala 23,4 % hlasů.

Výsledky prvního kola (top 5 kandidátů)

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Macron - 27.6%

  • Le Pen - 23.4%

  • Melenchon - 21.9%

  • Zemmour - 7.1%

  • Pecresse - 4.8%

I když není překvapením, že se Macron a Le Penová dostali do druhého kola, solidní výsledek Melenchona může krajně pravicovému kandidátovi způsobit bolení hlavy. Přestože zastupuje levicovou stranu, která je nespokojená s Macronovou politikou, zároveň už požádal své příznivce, aby nevolili Le Penovou. Jelikož je však jeho základna příznivců s Macronem nespokojená, znamená to, že ve druhém kole nemusí volit vůbec, než aby volili Macrona.

Pokud by Macron vyhrál druhé kolo, můžeme očekávat, že jeho druhé funkční období bude pokračováním toho prvního. Situace není tak jasná, pokud jde o potenciální vítězství Le Penové. Kandidátka byla dlouho vnímána jako proruská a protievropská politička. Po ruské invazi na Ukrajinu se ona a její tým od tohoto názoru distancovali. Zda však došlo ke skutečné změně názoru, zůstává záhadou. Pokud by se její názory nezměnily, její vítězství by mohlo podkopat jednotu Evropské unie a způsobit bolesti hlavy dalším lídrům EU.

Trhy výrazně nereagovaly na očekávané výsledky prvního kola. Druhé kolo hlasování však může být z pohledu pohybů na trzích výrazně zajímavější, protože poslední průzkumy ukazují velmi úzký rozdíl mezi dvěma uchazeči. Když se podíváme na graf CAC40 (FRA40) na denním časovém rámci, můžeme vidět, že index zastavil nedávné oživení a začal klesat. Pokles byl zastaven na supportu na úrovni 6 435 bodů, která je definována 38,2% retracementem nedávného oživení a index následně pokračoval v růstu.

Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět