Inflace zasáhla Advance Auto Parts. Akcie padají 📉

16:12 24. srpna 2022

Advance Auto Parts je hlavním dodavatelem automobilových náhradních dílů na americký aftermarket. Společnost vykázala finanční výsledky za 2. čtvrtletí pod očekáváním analytiků. Akcie se propadly o více než 10 %:


EPS $3.74 vs. $3.76 odhad FactSet (výše o 10.3% y/y)

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tržby: $2.67 mld. vs. $2.745 mld. odhad FactSet (výše o 0.6% y/y)

  • Společnost snížila svůj odhad tržeb na letošní rok o téměř 300 mil. USD, dříve se očekávalo 11,2-11,5 mld., zatímco nyní se odhaduje 11,3 mld. Na počátku roku společnost oznámila, že si věří na dosažení dlouhodobých cílů
  • Wall Street odhaduje snížení marží společnosti kvůli vysoké infalci a zvyšujícím se cenám paliv, což bude mít negativní vliv na poptávku. Podobně komentoval situaci i CEO Tom Greco
  • Během pandemie byla dostupnost nových a ojetých vozů omezená, takže uživatelé automobilů častěji prováděli opravy. Inflační tlaky a širší trh dnes způsobují, že uživatelé automobilů odkládají opravy vozidel. Zákazníci společnosti jsou navíc často méně movití samoopraváři, které nejvíce zasáhla inflace, která je nutí utrácet více za potraviny a pohonné hmoty;
  • Analytici Wedbush snížili cílovou cenu společnosti z 215 USD na 200 USD. I když dlouhodobě zůstávají na akciích s býčím sentimentem, analytik Seth Basham poukazuje na riziko nižších provozních marží v roce 2023 na 10,5 – 12,5 %. Podobně nejsou analytici v RBC přesvědčeni o budoucím růstu marží; 
  • Američané jezdí ve stále starších vozech, což by mohlo vést k vyšším celkovým prodejům společnosti. Průměrné stáří vozidel na silnicích v USA je v roce 2022 12,2 roku, což je o téměř 20 % více než v roce 2008, kdy to bylo 10,3 roku. Ekonomické tlaky a inflace by mohly znamenat, že věk aut používaných Američany by se mohl nadále prodlužovat.

Advance Auto Parts (AAP.US), D1 interval. Akcie společnosti prolomily nad klouzavý průměr 200 relací, což odpovídá 23,6% fibo retracementu. Medvědi aktuálně testují úroveň na 177 USD, kde se nachází 38,2% retracement.Vidíte, že poptávka má zjevně větší problémy s vyrovnáním ztrát v období pandemie. Potenciální hluboký pohyb dolů by se mohl zastavit na 130 dolarech, kde se nachází Fibonacciho retracement 61,8 a 71,6. Poměr ceny a vnitřní hodnoty (P/B Ratio) na úrovni 4,36 bodu je téměř dvojnásobkem průměru indexu. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět