🚀Inflácia v USA je najvyššia za 40 rokov

16:49 12 January 2022

Ovplyvní vysoká inflácia trhy v roku 2022❓

Je jún 1982. Zlato sa obchoduje za 350 USD za uncu po pôsobivom oživení zo 70. rokov, S&P500 je na 110 bodoch a výnosy 10-ročných dlhopisov sú na úrovni 14 %. Inflácia je na úrovni 7 %, najvyššia za 4 mesiace, ale klesla zo 14,8 % v marci 1980. Toto bolo posledné obdobie vysokej inflácie v USA. Začiatkom 90-tych rokov a v roku 2008 sa pokúsila preraziť vyššie, ale už nikdy nebola skutočnou hrozbou. Až do dnes.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

 

Inflácia v USA je najvyššia za posledných 40 rokov. Bude to pre trhy v roku 2022 problém? Zdroj: Macrobond, XTB Research

Keď inflácia v apríli 2021 vyskočila nad 4 %, Fed to označil za prechodné a rozhodol sa nekonať. Bolo to považované za jednorazový proces spôsobený medziročnými zmenami cien pohonných hmôt (po tom, čo všetky ceny ropy koketovali s nulou v apríli 2020). Tento prístup sa ukázal ako nezodpovedný. Americká ekonomika už prosperovala, poháňaná fiškálnymi stimulmi a opätovným otvorením po pandémii. Aj keď oheň zapálili ceny ropy, rýchlo sa to prelialo do iných kategórií. Autá (nové aj ojazdené), vybavenie, nábytok, všetky tieto veci sú nákladnejšie ako kombinácia boomu dopytu a ťažkostí na strane ponuky spôsobené obmedzeniami COVID na celom svete. Dnes je inflácia na úrovni 7 % a Fed musí konať. Skutočne to tak bude. Ešte v novembri Fed nechcel diskutovať o zvýšení úrokových sadzieb. Dnes o nich nielen komunikuje, ale aj naznačuje zníženie súvahy, nástroj (sťahovanie peňazí z obehu), ktorý bol naposledy použitý v roku 2018, prispel k spomaleniu a spôsobil turbulencie na trhu.

 

Všetky hlavné kategórie prispievajú k inflácii. Pre Fed je to problém. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Keď už hovoríme o trhu, investori sú zatiaľ optimistickí. Pripomeňme si, že v roku 1982 boli výnosy 10-ročných dlhopisov na úrovni 14 %, teraz sú takmer 10-krát nižšie! Áno, Fed hovorí o zvyšovaní sadzieb a znížení súvahy, ale peniaze sa stále tlačia (aj keď sa to čoskoro skončí) a sadzby sú na spodnej hranici. Párty trvá, ale ako dlho?

US100 je trh, ktorý je najcitlivejší na politiku Fedu. V pondelok nastal panický výpredaj, ale index opäť rastie. Zdroj: platforma XTB

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."

Sdílet
Zpět