Loonie po komentáři guvernéra BoC nadále oslabuje

17:57 25. ledna 2023

Dnešní rozhodnutí BoC zvýšit úrokové sazby o 25 bb bylo v souladu s očekáváním trhu, avšak signály o konci cyklu agresivního zpřísňování úrokových sazeb mnohé obchodníky překvapily. To následně vedlo k výraznému oslabení kanadské měny. USDCAD pokračuje v růstu po posledních komentářích guvernéra BoC Macklema, který řekl: 

  • Jedná se o podmíněnou pauzu, která závisí na širokém vývoji ekonomiky v souladu s prognózami.
  • Na diskusi o snížení úrokových sazeb je ještě příliš brzy
  • Ekonomika se ve druhém pololetí neochladila tolik, jak se očekávalo
  • Nebude příjemné, pokud se ekonomika zastaví, ale toto období bez růstu potřebujeme
  • Nižší ceny benzinu jsou vítány, ale ceny základních potravin nadále rostou příliš rychle
  • Inflace ve službách bude klesat déle.
  • Pokud budeme muset udělat více, abychom inflaci dostali na 2% cíl, uděláme to
  • Pokud se naplní proinflační rizika, budeme sazby dále zvyšovat

USDCAD po posledním rozhodnutí BoC překonal hlavní rezistenci na úrovni 1,3410, která nyní působí jako podpora. Dokud se pár bude nacházet nad touto úrovní, může růstový pohyb zrychlit směrem k nedávným maximům na 1,3520. Na druhou stranu, pokud se prodejcům podaří získat zpět kontrolu, může dojít k dalšímu impulsu směrem dolů ke klíčovému supportu na úrovni 1,3320. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět