Market alert: Chile v plamenech, peso padá na historická minima

15:56 13. listopadu 2019

V minulém roce byly trhy zasaženy dvěma měnovými krizemi - v Turecku a Argentině. V tomto roce se však problém objevil tam, kde by ho čekal málokdo - v jihoamerickém Chile. V této analýze se podíváme na to, co je jádrem chilské krize a jejího dopadu na tamní ekonomiku a měnu. Chilské peso totiž v posledních týdnech dramaticky propadlo.

Kořeny krize: Není to jen o 30 pesos

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Včera se pár USDCLP dostal k úrovni historického maxima 800 pesos za dolar a jen za poslední měsíc posílil o 12,5 %. Trh očividně zpanikařil, když se obchodníci začali měny zbavovat. Podstatná je skutečnost, že chilská ekonomika byla v Jižní Americe považována za stabilní hvězdu bez výraznějších rizik. Země je dle statistik MMF z pohledu hrubého domácího produktu v této oblasti dokonce nejvyspělejší. Umisťuje se zpravidla vysoko také ve statistikách hodnotících ekonomickou svobodu a rozvoj. A dosud se mělo za to, že země nemá žádné podstatné problémy.

Protesty proti zdražení jízdenek metra přerostly v Chile v otevřené násilí.

Současná vlna protestů byla zažehnuta relativně malým zdražením jízdenek v metru o 30 pesos (přibližně 4 americké centy). To se může zdát triviální, nicméně z pohledu života obyvatel Chile se jednalo o příslovečnou poslední kapku. Pod úspěšným příběhem tamního ekonomického růstu totiž dlouhé roky narůstaly problémy: rostoucí životní náklady, nerovnost bohatství a politické skandály. Chile se umístilo patnácté v žebříčku CIA ze 157 zemí z pohledu nerovnosti bohatství. Navíc dle Spojených národů má 1 % populace celou třetinu všech příjmů. Ačkoli inflace v zemi nedosahuje závratných výšin některých jihoamerických souputníků, tak zvyšování cen je pro střední třídu problémem. Dále pak politické skandály, arogance politiků a vysoká míra korupce přispívají k rostoucímu hněvu obyvatel. Ministr pro ekonomiku v reakci na první protesty obyvatelům poradil, aby si přivstali a využili metro do sedmé hodiny ranní, dokdy nabízí jízdné za zvýhodněnou cenu.

Jaký můžeme čekat další vývoj situace?

Vláda vzala zdražení jízdného zpět a slíbila mírné navýšení výdajů v sociální oblasti. Ráda by také provedla některé ústavní změny, ale ani tyto kroky zatím protesty nezastavily. Protestující jsou napříč mnoha sociálními vrstvami, netvoří jednu skupinu obyvatel, takže je skutečně obtížné odhadnout další vývoj. Je stále možné, že výrazné navýšení sociálních výdajů protestující uklidní, nicméně nelze vyloučit ani pokračování nepokojů či předčasné volby.

"Lidská práva byla pošlapána policejními složkami, takže hněv lidu sílí a demonstrace jsou čím dál násilnější a nekontrolovatelné. Maloobchodní sektor už oznámil, že bude propuštěno v krátkodobém horizontu přes 100 tisíc lidí, takže ekonomický dopad protestů bude velmi vážný."

  • Jose Raul Godoy Abalos, XTB expert z Chile

Dopad na ekonomiku

Ekonomický růst v Chile v posledních měsících zpomalil a nižší ceny mědi zanechaly negativní následky v soukromé spotřebě. Poslední týdny protestů mohou situaci dále vyhrotit. Pro další vývoj situace bude stěžení, jak se vláda k problémům postaví. Výrazný nárůst sociálních výdajů by nemusel být nejlepším řešením z těchto dvou důvodů: vysoký (a narůstající) externí dluh dosahuje 70 % a veřejný dluh země by se prudce zvýšil. Rozhodnutí utrácet a obyvatelstvo si koupit by trhy nevnímaly pozitivně. Na druhou stranu patří Chile k otevřeným ekonomikám a má mírný deficit běžného účtu okolo 2 % HDP. Prudké oslabení chilského pesa by mohl pomoci tento deficit uzavřít a měně pomoci ke stabilizaci. Ačkoliv slabší měna by mohla dále navýšit životní náklady, které jsou jádrem současné krize.

Růst v Chile v poslední době závisel na spotřebě. Protesty a rostoucí ceny importů by v krátkodobém horizontu mohly ekonomiku poškodit. Zdroj: Macrobond, XTB Research

USDCLP Technická analýza:

Po proražení maxim z roku 2016 na 731,50 zamířil pár prudce na vyšší hodnoty. Hravě si poradil s rekordním maximem z roku 2002 a dosáhl až úrovně 800 po verbální intervenci centrální banky. Z grafu vidíme, že období rychlého růstu USDCLP není výjimečné, nicméně aktuální rozpětí dosahuje extrémních úrovní - pouze ve 3 obdobích přesáhlo posílení 25000 pips!

Klíčová rezistence na grafu leží na úrovni 800 a 846. Nejbližším supportem je proražená zóna na 731. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa