PepsiCo ztrácí 3 % po smíšených výsledcích a výhledu 📊

19:59 9. února 2024

Čistý zisk společnosti PepsiCo (PEP.US) překonal odhady, ale poprvé po téměř čtyřech letech klesly čtvrtletní tržby o 0,5 %, což může být pro prodejce důvodem k přehodnocení obchodních vyhlídek v prostředí nižší očekávané inflace, která omezuje zvyšování marží v závislosti na cenách. Tento pokles tržeb je přičítán vysokým nákladům na úvěry a sníženým úsporám, které ovlivnily spotřebitele během prázdninového čtvrtletí, přičemž celková poptávka v Severní Americe byla zklamáním.

Klíčové finanční metriky:

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • Příjmy: 27,85 miliardy USD vs. očekávané 28,4 miliardy USD
  • Upravený zisk na akcii (EPS): 1,78 USD oproti očekávaným 1,72 USD
  • Čistý zisk: 1,3 miliardy USD oproti 518 milionům USD ve 4. čtvrtletí 2022

Klíčové poznatky ze zprávy

Podle společnosti PepsiCo američtí spotřebitelé nečekaně změnili své návyky, když přestali jíst a pít doma (nižší prodej Pepsi) a začali více nakupovat občerstvení a nápoje Gatorade. Společnost zůstává ohledně celkového stavu spotřebitelů optimistická a uvádí nízkou nezaměstnanost a naději, že úrokové sazby do léta klesnou a mzdy porostou rychleji než inflace. Podle společnosti se na tržbách ve 4. čtvrtletí 2023 negativně projevila také volatilita f/x.

  • Organické tržby společnosti Pepsi vzrostly ve čtvrtletí o 4,5 % díky vyšším cenám.
  • Další zvyšování cen se zdá být neproveditelné, protože negativně ovlivnilo poptávku po výrobcích; objem prodeje Pepsi ve 4. čtvrtletí klesl
  • Preference spotřebitelů pro menší balení z důvodu pohodlí a nákladů ovlivnila prodej
  • Objem prodeje klesl o 2 % u společnosti Frito-Lay North America (Cheetos, Doritos) a o 6 % u společnosti Pepsi; společnost Quaker Foods zaznamenala 8% pokles, což bylo způsobeno ukončením prodeje müsli tyčinek a cereálií

Předpovědi

V roce 2024 Pepsi předpokládá, že organické tržby vzrostou nejméně o 4 % a zisk na akcii se zvýší nejméně o 8 %. Dříve společnost Pepsi odhadovala růst organických tržeb v rozmezí 4 až 6 %; prognóza zisku na akcii však zůstává beze změny. Společnost nyní očekává slabší první polovinu roku v důsledku stahování výrobků ze severoamerického sektoru Quaker Oats. Vedení společnosti očekává, že v roce 2024 globální růst organických tržeb převýší růst v Severní Americe.

Zdroj: xStation 5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa