Pomalšie hospodárske oživenie

13:39 29 June 2020

Akciové indexy zaznamenali počas minulého týždňa pokles vďaka obavám týkajúcich sa druhej vlny šírenia koronavírusu. V súvislosti s postupným uvoľňovaním blokovacích opatrení (najmä v USA a v Európe) sa zvyšuje počet nových prípadov koronavírusu. Ukazuje sa teda, že hospodárske oživenie v druhej polovici roka 2020 môže byť pomalšie, ako sa očakávalo, keďže ďalšie uvoľňovanie opatrení môže byť ohrozené. V prípade, ak bude aj naďalej rásť počet nových prípadov, mnohé krajiny budú nútené v lepšom prípade upustiť od uvoľňovania opatrení. V horšom prípade budú musieť opätovne zavádzať opatrenia na spomalenie šírenia nákazy, čo ohrozí ekonomické oživenie. Toho si sú investori na finančných trhoch vedomí, a preto zaznamenali akciové indexy v priebehu minulého týždňa pokles. Ekonomické dopady koronavírusu môžu byť teda v konečnom dôsledku (aj na Slovensku) oveľa horšie. Čím dlhšie bude táto situácia trvať a teda nedôjde k úplnému odstráneniu blokovacích opatrení, hrozí riziko narastajúcich bankrotov, čo by mohlo stáť (nielen slovenskú ekonomiku) ďalší pokles HDP a nárast nezamestnanosti, pretože mnohým firmám môžu postupne dôjsť prostriedky, ktorými v súčasnosti vykrývajú pokles dopytu. Svetová banka dokonca očakáva, že v roku 2020 bude až 90% krajín čeliť kríze. Ukazuje sa teda, že svetovú ekonomiku môže zachrániť len vynájdenie vakcíny, pretože až po tom sa dá očakávať, že krajiny upustia od všetkých blokovacích opatrení a svetová ekonomika dostane priestor na plné oživenie.

Sdílet
Zpět