Poměrně jestřábí komentáře Schnabelové z ECB

16:39 24. listopadu 2022

Isabel Schnabelová z Evropské centrální banky se vyjádřila k současné měnové politice eurozóny:

  • Je nepravděpodobné, že by cenový tlak rychle polevil. Zdůraznila riziko protichůdné měnové a fiskální politiky, které je způsobeno především cenami energií;
  • Největším rizikem pro centrální banky zůstává špatně kalibrovaná politika, která předpokládá rychlý pokles inflace. ECB bude muset pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, pravděpodobně na restriktivní úroveň;
  • Nové makroekonomické prostředí vyžaduje odlišnou kombinaci měnové a fiskální politiky. Dosud přicházející údaje naznačují, že prostor pro zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb zůstává omezený;
  • Je třeba se vyvarovat příliš expanzivní fiskální politiky. Schnabelová podpořila vyvážený a předvídatelný přístup k ECB.
  • Další zvyšování úrokových sazeb tak dlouho, dokud je to nutné k návratu inflace na 2 %;
  • Přibývá důkazů, že pandemie a energetická krize mohou mít trvalejší negativní dopady na současnou i budoucí produkci;
  • Mzdově-cenová spirála zatím nezrychlila, ale existuje riziko, že mzdy budou vytvářet další tlak na inflaci.
  • ECB bude pozorně sledovat likviditu bank, protože náklady na financování se zvyšují.

Zprávy agentury Fitch naznačují, že prognózy Evropské komise zdůrazňují, že fiskální hrozby pro členy eurozóny vyplývající z energetické krize budou přetrvávat i v roce 2023.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Měnový pár EURUSD se v souvislosti s chmurnými vyhlídkami ekonomiky EU odrazil od SMA50 (černá linie). Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět