PVH roste o více než 18 % díky optimistickému finančnímu výhledu

18:57 28. března 2023

Akcie společnosti PVH (PVH.US) v úterý vzrostly o více než 18 % poté, co mateřská společnost značek Calvin Klein a Tommy Hilfiger zveřejnila lepší než očekávané čtvrtletní výsledky, přičemž tržby překonaly očekávání trhu.

  • Společnost vykázala upravený zisk 2,38 USD na akcii (meziroční pokles o 16 %) při tržbách 2,49 mld. dolarů (meziroční nárůst o 2,0 %). Analytici oslovení společností Refinitiv očekávali zisk na akcii ve výši 1,67 USD při tržbách 2,37 mld. dolarů.
  • Tržby značek Tommy Hilfiger a Calvin Klein vzrostly každá o 3 %.

Společnost PVH zaznamenala ve 4. čtvrtletí pokles upraveného zisku, a to navzdory vyšším tržbám. Zdroj: AlphaStreet

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
  • "Ve čtvrtém čtvrtletí jsme dosáhli dobrých výsledků, když jsme dosáhli vyššího než očekávaného jednociferného růstu tržeb v konstantní měně a zisku nad plánovanou úrovní. Disciplinované plnění plánu PVH+, naší víceleté strategie zaměřené na značky, přímý prodej spotřebitelům a digitální technologie, nám umožnilo soutěžit a vítězit navzdory náročné makro situaci," uvedl generální ředitel společnosti PVH Stefan Larsson.

  • Společnost očekává nárůst tržeb o 3 až 4 % ve srovnání s rokem 2022 (nárůst o 2 až 3 % na bázi konstantní měny), zatímco provozní marže by měla činit přibližně 10 %.

  • PVH očekává celoroční zisk 10 USD na akcii ve srovnání s 3,03 USD na základě GAAP a 8,97 USD na základě non-GAAP v roce 2022.

  • Očekává se, že úrokové náklady vzrostou na přibližně 100 milionů USD oproti 83 milionům USD v roce 2022, a to především v důsledku vyšších úrokových sazeb.

Akcie PVH (PVH.US) zahájily dnešní seanci působivým býčím cenovým gapem a později se kupujícím podařilo prorazit nad místní rezistenci na úrovni 85,20 USD, která se shoduje s 38,2% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny započaté v březnu 2020. Pokud současný sentiment převládne, mohl by růstový pohyb zrychlit směrem k maximu z února 2023 na úrovni 94,50 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět