Ranní shrnutí (03.10.2023)

7:36 3. října 2023
  • Indexy na Wall Street včera pokračovaly v poklesu, protože nový týden začal ve slabé náladě způsobené růstem úrokových sazeb a posilováním amerického dolaru.

  • V úterý USD pokračoval v růstu a EURUSD dosáhl nových minim kolem 1,0464.

  • V asijsko-pacifickém regionu se indexy obchodovaly převážně na nižších úrovních v návaznosti na poklesy na Wall Street. S&P/ASX 200 se obchodoval beze změny, Nifty 50 klesl o 0,70 %, zatímco Nikkei se obchodoval o 1,64 % níže.

  • Obchodování bylo obnoveno po svátku v Číně a čínské indexy se obchodovaly s výraznějšími slevami, když poklesly o 2,9 % až 3,3 %.

  • Asijské trhy a státní dluhopisy klesly, pravděpodobně v důsledku horších výsledků Wall Street a jestřábích signálů od členů Federálního rezervního systému, které vyvolávají obavy z růstu úrokových sazeb.

  • Indický výrobní sektor si ve srovnání s ostatními ekonomikami nadále vede relativně dobře. Dnešní index PMI ve zpracovatelském sektoru byl nižší, než se očekávalo, ale stále výrazně nad úrovní 50. Indický index PMI ve zpracovatelském sektoru podle agentury S&P dosáhl hodnoty 57,5 (prognóza -, předchozí 58,6).

  • Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) nezměnila výši úrokových sazeb a ponechala současnou hotovostní sazbu RBA na úrovni 4,1 % (Prognóza 4,1 %, Předchozí 4,10 %). RBA uvedla, že vyšší úrokové sazby působí na nastolení udržitelnější rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v ekonomice. Inflace v Austrálii překročila svůj vrchol, ale zůstává vysoká a pravděpodobně taková ještě nějakou dobu zůstane, přičemž je možné další zpřísnění měnové politiky.

  • Podle hlavní prognózy RBA bude inflace měřená indexem spotřebitelských cen nadále klesat a koncem roku 2025 se vrátí do cílového pásma 2-3 %.

  • Japonský ministr financí Shunichi Suzuki zmínil, že měnové intervence na japonském jenu jsou určovány volatilitou a necílí na konkrétní úrovně FX.

  • Mesterová z Fedu uvedla, že vyšší sazby jsou nezbytné k zajištění pokračování dezinflačního procesu. Fed plánuje udržovat restriktivní sazby, aby snížil inflaci, neboť ji považuje za příliš vysokou, ale vidí povzbudivé známky pokroku ve snižování cenových tlaků.

Dolar pokračuje v růstu i další týden. Po dnešních a včerejších jestřábích komentářích členů Fedu se investoři utvrzují v přesvědčení, že úrokové sazby budou skutečně udržovány na vyšší úrovni, a to po delší dobu. EURUSD se nachází na nejnižší úrovni od prosince 2022.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa