Salesforce po výsledcích roste o 6 %

18:33 30. listopadu 2023

Společnost Salesforce (CRM.US) zahájila dnešní obchodování s více než 7% býčím cenovým gapem. Za solidní výkonností akcií společnosti dnes stojí zveřejnění solidní výsledkové zprávy za 3. fiskální čtvrtletí 2024 (kalendářní období srpen-říjen 2023). 

Společnost Salesforce vykázala za 3. fiskální čtvrtletí zisk, který byl lepší, než se očekávalo. Zatímco tržby byly většinou v souladu s očekáváním, společnost překvapila ziskem. Očištěný provozní zisk vzrostl oproti předchozímu roku o více než 50 % a očištěný zisk na akcii vyskočil z 1,40 USD na 2,11 USD (oček. 2,06 USD). Společnosti se nedaří zvyšovat tržby tak rychle jako dříve kvůli nedávnému zpomalení výdajů na IT. Zdá se však, že strategie společnosti přečkat toto období zpomalení zvýšením efektivity funguje - upravená provozní marže se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 8,5 procentního bodu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zisk za fiskální čtvrtletí 2024

 • Tržby: 8,72 miliardy USD oproti očekávaným 8,71 miliardy USD (meziročně +11 %)
 • Příjmy z předplatného a podpory: 8,14 miliardy USD oproti očekávaným 8,09 miliardy USD (meziročně +13 %)
  • Sales: 1,91 miliardy USD oproti očekávaným 1,90 miliardy USD (meziročně +11 %)
  • Tržby ze služeb: 2,07 miliardy USD oproti očekávaným 2,08 miliardy USD (meziročně +12 %)
  • Platforma a další příjmy: 1,69 miliardy USD oproti očekávaným 1,69 miliardy USD (meziročně +11 %)
  • Tržby z marketingu a obchodu: 1,23 miliardy USD oproti očekávaným 1,25 miliardy USD (meziročně +8,9 %)
  • Výnosy z dat z předplatného a podpory: 1,25 miliardy USD oproti očekávaným 1,17 miliardy USD (meziročně +22 %)
 • Profesionální služby a další příjmy: 579 milionů USD oproti očekávaným 621,5 milionu USD (meziročně -4,1 %)
 • Neziskové tržby na konci čtvrtletí: 12,56 miliardy USD oproti očekávaným 12,78 miliardám USD
 • Upravený zisk z operací: 2,72 miliardy USD oproti očekávaným 2,64 miliardy USD (meziročně +53 %)
 • Upravená provozní marže: 31,2 % oproti očekávaným 30,4 % (22,7 % před rokem)
 • Upravený zisk na akcii: 2,11 USD oproti očekávaným 2,06 USD (1,40 USD před rokem)
 • Zbývající závazky k plnění: 48,3 miliardy USD oproti očekávaným 44,86 miliardám USD (meziročně +21 %)
 • Aktuální: 23,9 miliardy USD oproti očekávaným 23,17 miliardy USD (meziročně +14 %)
 • Neaktuální: 24,4 miliardy USD oproti očekávaným 21,72 miliardám USD
 • Volný peněžní tok: +1,37 miliardy $ oproti očekávaným +0,90 miliardy $

Výhled příjmů na celý fiskální rok 2024 byl mírně zvýšen úpravou spodní hranice prognózovaného rozpětí směrem nahoru. Rovněž byl zvýšen celoroční výhled upraveného zisku na akcii a provozní marže. Prognóza tržeb pro 4. fiskální čtvrtletí byla většinou v souladu s očekáváním, zatímco upravený zisk na akcii za 4. čtvrtletí se ukázal být vyšší, než se očekávalo. Je třeba poznamenat, že prognóza 10% růstu současných zbývajících výkonnostních závazků pro 4. fiskální čtvrtletí se zdá být konzervativní vzhledem k silnému 14% růstu ve 4. fiskálním čtvrtletí.

Prognóza 4. fiskálního čtvrtletí 2024

 • Tržby: 9,18–9,23 miliardy USD oproti očekávaným 9,22 miliardám USD
 • Upravený zisk na akcii: 2,25–2,26 USD oproti očekávaným 2,17 USD
 • Aktuální zbývající povinnost plnění: +10 %
 • Úplná prognóza fiskálního roku 2024
 • Tržby: 34,75–34,80 miliardy USD, což je nárůst z předchozích odhadů 34,7 až 34,8 miliardy USD
 • Upravený zisk na akcii: 8,18–8,19 USD, což je nárůst oproti předchozím 8,04–8,06 USD
 • Upravená provozní marže: 30,5 %, oproti předchozí prognóze „asi 30 %“

Salesforce (CRM.US) se dnes obchoduje o více než 6 % výše po zveřejnění dobré zprávy o výsledcích za 3. fiskální čtvrtletí 2024. Akcie se obchodují na nejvyšší úrovni od začátku roku 2022, neboť se zdá, že strategie společnosti přečkat zpomalení výdajů na IT prostřednictvím zvýšení marží funguje. Klíčovou krátkodobou úrovní, kterou je třeba sledovat, je zóna odporu 250 USD, kterou se dnes býci pokusili překonat, ale nepodařilo se jim to.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa