Shrnutí dne: Smíšené údaje PMI z USA a EU

19:12 22. září 2023
 • Na Wall Street pozorujeme po dvou dnech výraznějších poklesů mírné oživení indexů. Index US500 se obchoduje mírně v plusu, zatímco Nasdaq 100 (US100) získává 0,50 %.
 • Zveřejnění indexů PMI z USA byla smíšená, přičemž výrobní index PMI se mírně odrazil a překonal očekávání:
 • Index PMI služby: 50,2 Předpověď: 50,7 Dříve: 50,5
 • Index PMI ve výrobě: 48,9 Předpověď: 48,2 Dříve: 47,9
 • S&P Composite PMI Index: 50,1 Předpověď: 50,4 Dříve: 50,2
 • Dnes byla zveřejněna data PMI i pro země EU. Trh nejprve obdržel hrozná data z Francie, poté následovala lepší čísla z Německa, i když stále naznačovala recesi.
  • Německo:
   Výrobní PMI: 39,8 (očekávané: 39,5; dříve: 39,1)
   PMI služeb: 49,8 (očekávané: 47,1; dříve: 47,3)
  • Francie:
   Výrobní PMI: 43,6 (očekávané: 46,1; dříve: 46,0)
   Služby PMI: 43,9 (očekávané: 46,0; dříve: 46,0)
 • EURUSD dokázal umazat část svých předchozích zisků a futures na dolarový index (USDIDX) se obchodují níže. Dolar se po nedávných výrazných růstech mírně stahuje.
 • Investoři se pomalu začínají smiřovat s perspektivou udržení vyšších úrokových sazeb po delší dobu, než se dříve předpokládalo. Tento postoj dnes potvrdily Susan Collinsová, šéfka filadelfského Fedu, a Michelle Bowmanová, které zdůraznily, že očekávaný pomalý pokles inflace (při silné ekonomice) by mohl vyžadovat razantnější zpřísnění politiky.
 • Bank of Japan ponechává úrokové sazby beze změny a japonský jen (JPY) zaznamenává po holubičích výrocích banky mírný pokles vůči ostatním měnám.
 • Na trhu kryptoměn dnes pozorujeme mírnou volatilitu. Bitcoin a ethereum se stabilizují na včerejších minimech.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa