Shrnutí dne: Výrazný pokles indexů den před důležitým rozhodnutím FOMC

20:03 19. září 2023
 • Údaje o inflaci z Kanady za srpen trh překvapily. Inflace měřená indexem spotřebitelských cen se odrazila ode dna na 4,0 % a jádrová inflace na 3,3 % v přepočtu na roční bázi. Ačkoli BoC již ukončila cyklus zvyšování sazeb, trh nyní oceňuje 40% pravděpodobnost zvýšení sazeb v říjnu (před zveřejněním CPI to bylo 23 %).
 • USDCAD dnes jasně ztrácel, a to i při stabilním kurzu amerického dolaru. Pár se propadl z úrovně kolem 1,35 na úrovně dokonce pod 1,34.
 • CAD mimo jiné podpořila i dále rostoucí ropa. Brent dnes testovala blízkost úrovně 96 USD, přičemž byla nejvýše za posledních 10 měsíců. Mnohé instituce naznačují, že úroveň 100 USD je otázkou času, ale vzhledem ke křehké poptávce se cena na této úrovni nemusí udržet.
 • Představitelé OPEC+ uvedli, že dohoda o dobrovolném snižování těžby platí, ale každý měsíc má dojít k její revizi. V případě problémů s poptávkou by mohla být část produkce obnovena.
 • Právě tyto spekulace vedly k výraznému poklesu cen v závěru dne. 
 • Inflace v eurozóně dosáhla mírně nižší hodnoty než předběžný údaj 5,2 % (předběžně 5,3 % r/r).
 • Údaje z amerického trhu s bydlením dnes působily velmi smíšeně. Počet zahájených staveb bytů se snížil o celých 11,3 % m/m, ale na druhou stranu stavební povolení vzrostla o 6,9 % r/r
 • NATGAS dnes vzrostl o cca 2,85 v souvislosti s dalšími údržbovými pracemi na největším norském plynovém poli Troll.
 • EURUSD pokračoval v pondělním odrazu, ale v závěru dne opět ustoupil pod úroveň 1,0700, přičemž výnosy vzrostly
 • Na Wall Street je den před rozhodnutím Fedu patrný prodejní tlak. US100 ztrácí téměř 0,6 %, zatímco S&P 500 klesá o 0,55 %.
 • Kryptoměny dnes pokračují v růstu na vlně dalších zpráv o zavádění technologie blockchain mezi finančními institucemi, rostoucím zadlužení v USA a připravovaných regulacích. Bitcoin si připisuje 1,3 % a obchoduje se kolem úrovně 27 200 dolarů.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět