🔽 Tlak při vysokých teplotách na NATGAS

10:39 11. prosince 2023

NATGAS se propadá o 6 % kvůli medvědím předpovědím počasí

Ceny zemního plynu se na začátku nového týdne propadají, v době tisku klesly ceny v USA (NATGAS) o více než 6 %. Poklesy lze zaznamenat i v Evropě, kde předstihový měsíční benchmark TTF klesl o 5 %. Za poklesem stojí především nové předpovědi počasí pro Spojené státy, které nadále ukazují, že nás čeká období nadprůměrných teplot. Nové předpovědi však ukazují, že v příštích 8-14 dnech se očekávají nadprůměrné teploty na mnohem větší části území USA než před víkendem, což znamená, že poptávka po vytápění bude nižší, a to znamená, že nižší bude i poptávka po zemním plynu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Nové předpovědi na období 8-14 dní dopředu (mapa vpravo) ukazují na nadprůměrné teploty na větší části území USA, než tomu bylo v předpovědích před víkendem (mapa vlevo). Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zatímco Evropa se v poslední době potýká s chladným obdobím, poptávka po zemním plynu na starém kontinentu je rovněž utlumená. Zásoby v Evropě jsou plnější, než je pro toto období roku obvyklé, což trhy méně znepokojuje ohledně dodávek energie pro letošní topnou sezónu. V důsledku toho došlo k zajímavému vývoji cena TTF pro lednové dodávky klesla pod cenu TTF pro dubnové dodávky. To ukazuje, že trhy se nyní zřejmě více obávají o schopnost Evropy naplnit zásoby pro příští zimu než o dodávky pro tuto topnou sezónu.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Při pohledu na graf NATGAS v intervalu D1 vidíme, že cena se v poslední době obchoduje ve velmi strmém medvědím kanálu. NATGAS zahájil dnešní obchodování více než 2% medvědí cenovou mezerou, čímž vymazal zónu podpory 2,50 USD. Během asijsko-pacifického obchodování se pokles prohloubil a cena klesla na nejnižší úroveň od poloviny června 2023. Po zahájení evropského obchodování byl pokles zastaven, ale býci ještě musí získat kontrolu nad trhem a začít snižovat ztráty. Další hlavní sledovanou zónu podpory lze nalézt v oblasti 2,15 USD.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa