➡️US100 zpět v pásmu 16 000 bodů

16:52 20. listopadu 2023

US100 zisky tažené historickými maximy Microsoftu📈

US100 je dnes v plusu „jen“ 0,6 %, ale index se blíží důležité hranici 16 000 bodů. Navíc oblast kolem této úrovně je také místními vrcholy letošního července. Jakmile budou překonány, US100 se bude obchodovat na nejvyšší úrovni od začátku roku 2022. K historickým maximům z roku 2021 chybí asi 5 %. Je zajímavé, že s mírným nárůstem v USA jsme dnes v Evropě pozorovali spíše smíšené nálady.

Býčí dynamiku pozorovanou na amerických indexech dnes dále podpořily zprávy společnosti Microsoft (MSFT.US). Spoluzakladatelé OpenAI Sam Altman a Greg Brockman se stěhují do Microsoftu, aby tam zaujali vedoucí pozice v nové výzkumné jednotce AI. Stovky zaměstnanců OpenAI pohrozily, že pokud se změny ve společnosti neuskuteční, půjdou ve stopách Altmana a Brockmana. V návaznosti na zprávy akcie MSFT dočasně raketově vyletěly na své nejvyšší úrovně v historii. Akcie získává asi 1,5 % a obchoduje se poblíž úrovně 375 USD.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Zdroj: xStation
 

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa