US30 po zprávě ADP klesá📉

17:22 5. ledna 2023

📢Zítra ve 14:30 budou zveřejněny klíčové údaje z amerického trhu práce. Zapříčiní NFP snížení sazeb v roce 2023?

Tento týden se investoři zaměřili na dvě hlavní události. Včerejší zápis z FOMC byl vnímán jako jestřábí, nicméně na trzích nezpůsobil výraznější pohyby. Druhou událostí je zítřejší zpráva NFP, která může ovlivnit předpovědi ohledně možného snížení úrokových sazeb v roce 2023 a uvolnění měnové politiky. Podívejme se, co můžeme od zítřejší zprávy NFP očekávat.

Co očekávají analytici?

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

 

Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávají v prosinci hodnoty kolem 200/208 000 tisíc. Směrodatná odchylka podle konsensu sestaveného agenturou Bloomberg činí přibližně 34,54 tis. Jakákoli větší odchylka od mediánu by mohla způsobit dynamické pohyby akciových indexů a měn (mírné překvapení). Ještě větší odchylka může dále ovlivnit ocenění (velké překvapení). Zdroj  Bloomberg

Jak může trh zareagovat?

FED nechce dusit ekonomiku, takže jakékoli makro údaje, které by mohly naznačovat nástup vážných problémů na trhu práce, mohou pozitivně ovlivnit riziková aktiva (silný trh práce podporuje holubičí politiku FEDu). Lepší než očekávané údaje by mohly oslabit indexy US100 a US500 a podpořit americký dolar. V opačném případě můžeme být svědky opačného pohybu. Včera byl zveřejněn poslední zápis z jednání FOMC, který byl vnímán jako jestřábí, ale trh na něj v podstatě nereagoval. Investoři stále očekávají snížení sazeb na konci letošního roku, i když členové Fedu takový scénář vyloučili. Proto je pravděpodobné, že zítřejší čtení NFP způsobí na různých trzích masivní volatilitu.

Co naznačují údaje JOLTS a ADP?

Údaje JOLTS, které sledují změny na trhu práce, ukázaly zpomalení náboru a zvýšení míry propouštění. Počet volných pracovních míst v USA se v listopadu snížil na 10,45 milionu z vzestupně revidovaných 10,51 milionu v předchozím měsíci, což je stále nad očekáváním trhu ve výši 10,0 milionu.

Zdroj: Refinitiv

 

Zpráva ADP trhy rovněž překvapila. Zatímco analytici očekávali nárůst o 150 tis., skutečné údaje překvapily pozitivně. Zpráva ukázala nárůst o 235 tis. oproti 127 tis. v listopadu. 

V sektoru služeb přibylo 213 tis. pracovních míst, zatímco v průmyslovém sektoru téměř 22 tis.  ADP naznačuje, že růst je silný, ale roztříštěný. Zpráva také ukázala meziroční růst mezd o 7,3 %, což je podle ADP nejnižší nárůst od března 2022.

Zdroj: ADP

Zveřejnění ADP bylo v poslední době mnohem nižší než NFP, ale dnes jsme svědky velkého odrazu. Je však třeba připomenout obrovský rozdíl mezi výkazy prováděnými mezi podniky a mezi domácnostmi, kde byl v posledních měsících zaznamenán pokles zaměstnanosti.  Zdroj: Bloomberg

Technická analýza:US30 se v poslední době obchoduje do strany. Tento týden se index odrazil od horní hranice konsolidace na úrovni 33720 bodů, která se shoduje s 61,8% Fibonacciho retracementem klesající vlny započaté v lednu 2022. Pokud převládne současný sentiment, může být zahájen další impuls směrem dolů ke spodní hranici konsolidace na úrovni 32620 bodů. Zdroj: xStation5

Stříbro ve čtvrtek kleslo o téměř 2,0 %, protože na drahé kovy působí solidní údaje z amerického trhu práce a jestřábí Fed. Cena stříbra se dále vzdálila od klíčové zóny odporu mezi 24,00 - 24,60 USD a směřuje ke klíčovému supportu na úrovni 23,00 USD, kde je vyznačen 38,2% Fibonacciho retracement vzestupné vlny zahájené v březnu 2020. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět