Vánoční rallye Geralta z Rivie

17:59 1. prosince 2022

Jednou ze společností, která může být v prosinci pro investory obzvláště zajímavá, je CD Projekt, a to především díky zlepšujícímu se hodnocení Cyberpunku a premiéře Zaklínače 3 pro next-gen konzole, která se uskuteční 14. prosince. Také seriál Zaklínač - Blood Pedigree od Netflixu, který vyjde na Štědrý den, může mít na prodeje podobný vliv jako Edgerunners na Cyberpunk. To vše dává investorům naději, že letos Geralt povede rallye na varšavské burze a konečně porazí démona špatného sentimentu, který CD Projekt obklopuje už téměř dva roky.
Světla na konci tunelu, která (pravděpodobně) nejsou očima Strigojů

Sentiment kolem CD Projektu je jako Roach (slavný kůň hlavní postavy zaklínačského univerza), tedy velmi proměnlivý a nepředvídatelný. Kolem 8. září se však objevilo světlo na konci tunelu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Jednak zlepšující se sledovanost Cyberpunku na PC a nárůst počtu hráčů poháněný premiérou seriálu "Edgerunners" od Netflixu, tematicky zasazeného do kyberpunkového univerza, který měl premiéru 13. září 2022.

Za druhé může prodeje Zaklínače 3 podpořit premiéra seriálu Zaklínač - Bloodline, který bude na Netflixu k dispozici 25. prosince.

Za třetí, vydání Zaklínače 3 na konzole nové generace obohacené o obsah inspirovaný seriálem Zaklínač od Netflixu, které se uskuteční 14. prosince 2022.

Základy úspěchu

V pondělí po uzavření trhu zveřejnila společnost CD Projekt své výsledky za 3. čtvrtletí roku 22, které se ukázaly být ve srovnání s předchozími lety rekordní.

  • Čistý zisk společnosti CD Projekt dosáhl 98,7 milionu PLN, což je výrazně nad očekávanými 95,5 milionu PLN. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 500 %.
  • Výnosy dosáhly 245,5 milionu PLN oproti očekávaným 250,4 milionu PLN. To je meziroční nárůst o 70 %.
  • EBIT dosáhl 97,1 milionu PLN oproti očekávaným 102,7 milionu PLN. To představuje meziroční nárůst o 521,2 %.
  • EBITDA vzrostla na 148,8 milionu PLN a překonala tržní odhady ve výši 136,3 milionu PLN. To představuje meziroční nárůst o 247 %.

Optimistické výsledky ve srovnání s předchozím rokem a značná dynamika v procentním vyjádření byly způsobeny především vyššími prodeji Cyberpunku a nízkým základním efektem.

Budoucí potenciál

Za zmínku stojí ambiciózní produktová strategie společnosti, která vzbudila naději v srdcích fanoušků tím, že jasně naznačila, že se plánuje další vývoj IP Cyberpunk, mnohostranná monetizace zaklínačského univerza a výroba nové AAA hry založené na zcela nové IP.

Strategie pro příští roky předpokládá, že společnost bude vydávat:

  • Velké rozšíření Cyberpunku 2077 s názvem "The Phantom of Freedom", plánované na rok 2023. Pracuje na něm tým více než 350 lidí, projekt je v závěrečné fázi výroby.
  • Project Orion - to je kódové označení další hry ze série Cyberpunk. Vyvíjet ji bude nové studio CD PROJEKT RED North America.
  • Project Polaris, který bude úvodem do nové zaklínačské ságy. Skládá se ze tří her, které CD PROJEKT RED plánuje vydat během šestiletého cyklu, počítaného od vydání Polarisu.
  • Projekt Syrius, který se bude odehrávat v zaklínačském univerzu, ale od předchozí produkce se bude lišit tím, že je zaměřen na mnohem širší publikum. Syrius nabídne hraní pro jednoho i více hráčů. Projekt bude mít na starosti bostonské studio The Molasses Flood.
  • Projekt Canis Majoris, další hra ze světa Zaklínače - půjde o plnohodnotnou produkci vyvíjenou externím studiem vedeným zkušenými vývojáři spojenými s tímto univerzem již v minulosti. Podle zprávy z oficiálního účtu Zaklínače na Twitteru by se mohlo jednat o remake prvního dílu Zaklínače, tentokrát vyvíjený na Unreal Engine 5.
  • Projekt Hadar - zcela nová, originální IP, na které se začalo koncepčně pracovat v roce 2021.

Lžíce dehtu v sudu vánočního pudinku

Důležitým rizikovým faktorem jsou znovu probuzená očekávání vůči rozšířením Cyberpunku a pochybnosti některých komentátorů o smyslu dalšího vývoje série Cyberpunk, zejména vydání druhého dílu hry, zatímco první díl se setkal s velmi negativním přijetím ze strany hráčů i investorů. Mnozí investoři se obávají, že vydání dobré hry nemusí stačit k tomu, aby se cena akcií vrátila na svá maxima.

Zdá se, že CD Projektu nezbývá než držet palce a doufat, že se z neúspěchu Cyberpunku poučil a v budoucnu toto ambiciózní studio dosáhne ještě většího úspěchu, než jaký zaznamenalo se Zaklínačem 3.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa