Zlato vyskočilo o 2 % na pozadí poklesu výnosů v USA

19:06 17. března 2023

Zlato se dnes obchoduje o více než 2 % výše a testuje klíčovou střednědobou zónu odporu pohybující se kolem úrovně 1 960 USD za unci. Za tímto pohybem stojí měnící se očekávání ohledně měnové politiky ve světě a zejména ve Spojených státech. Trhy oceňují pouze 60% šanci, že příští týden dojde ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, a to by znamenalo konec cyklu zvyšování sazeb. První snížení sazeb o 25 bazických bodů je navíc plně zaceněno na červenec 2023. To vedlo tento týden k výraznému stažení amerických výnosů, což poskytuje podporu zlatu a dalším drahým kovům.Dvouleté a desetileté výnosy v USA od začátku otřesů v bankovním sektoru výrazně klesly, přičemž první z nich klesl více než druhý. Nicméně 2-10letá výnosová křivka zůstává inverzní, ale hloubka inverze se tento týden snížila na polovinu. Zdroj:  Bloomberg

Podíváme-li se na GOLD v intervalu D1, vidíme, že cena tohoto drahého kovu za poslední dva týdny vzrostla o téměř 9 % a nyní testuje zónu odporu v oblasti 1 960 USD. Všimněte si, že tato oblast zastavila předchozí růstový impuls na začátku února 2023. Prolomení směrem níže by otevřelo cestu k otestování oblasti swingu na 1 990 USD a případně i oblasti ATH na 2 050 USD. Hodně bude záležet na zasedání Fedu příští týden - pokud se americká centrální banka rozhodne vyslat uprostřed potíží amerických bank opatrné, holubičí poselství, může se otevřít cesta k historickým maximům.GOLD, D1 interval. Zdroj: xStation5

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa