Automatické obchodování a MQL4

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Chcete-li efektivněji investovat na finančních trzích, měli byste vytvořit svůj vlastní kompletní obchodní systém, ale z mnoha důvodů může být obtížné striktně dodržovat jeho pravidla. Nejen kvůli nedostatku času, ale také kvůli silnému vlivu emocí. Automatizované obchodní systémy mohou být skvělým řešením.

Upozorňujeme, že obchodní platforma MetaTrader 4 (MT4) již není k dispozici pro nově vytvořené účty (investiční účty). Stále je k dispozici stávajícím uživatelům, kteří dosud používali platformu MT4. Doporučujeme vám, abyste se podívali na naši moderní, vysoce intuitivní, oceněnou obchodní platformu – xStation 5!

MT4 vám nabízí širokou škálu nástrojů pro automatizaci obchodních systémů, které eliminují přítomnost emocí a časových omezení. Vývojové prostředí MT4 umožňuje vytvářet a testovat automatické strategie (Expert Advisors - EA). Tyto strategie jsou v podstatě mechanický obchodní systém, který umožňuje úplnou automatizaci analytických, obchodních i rizikových činností.

To jednoduše znamená, že celá rutinní práce technické analýzy a zadávání příkazů může být přesunuta na automatický systém.

Práce s automatickými strategiemi

Práce s automatickými strategiemi se skládá z následujících základních kroků:

Krok 1: Vytvořte odborníka s vestavěným programem MetaEditor a MQL4, který je vysvětlen později v samostatném tutoriálu.

Chcete-li vytvořit odborníka, jednoduše spusťte aplikaci MetaEditor v nabídce Nástroje a vyberte MetaQuotes Language Editor (MetaQuotes Language Editor):

Krok 2: Nastavení automatických strategií předtím, než je začnete používat, můžete nastavit pro všechny automatické strategive v menu Nástroje => Možnosti:

v záložce Strategie:

Možnost "Povolit automatické obchodování" povoluje nebo zakazuje provádění obchodních transakcí prostřednictvím automatických strategií. Další možnosti nastavení jsou volitelné. Automatické obchodování můžete zakázat / aktivovat ještě rychleji kliknutím na tlačítko AutoTrading na panelu nástrojů

Krok 3: spuštění automatické strategie - Po nastavení obecných parametrů je automatická strategie připraven k provozu.

Můžete to provést otevřením okna Navigátor pomocí zobrazení:

A pak klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaného odborníka a zvolte "Přidat k grafu" nebo přetáhněte ho do libovolného grafu.

Zobrazí se okno pro nastavení konkrétních parametrů:

Je třeba zkontrolovat volbu "Umožnit obchodování", protože i když je povoleno obecné nastavení, tak by mohlo dojít k zabránění automatické strategie.

Vaše automatická strategie je nyní správně spuštěna a běží, pokud se v pravém horním rohu grafu objeví jméno strategie a symbol úsměvu.

Odstranění automatické strategie

Chcete-li automatickou strategii odebrat nebo zakázat, jednoduše klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo v grafu a vyberte položku Strategie  -> Vyjmout

Obchod

Jak vidíte, tak s automatickými strategiemi a programovacím jazykem MQL4 můžete plně automatizovat své obchodní aktivity. Ale co když neumíte programovat vůbec? Obchodní platforma MT4 nabízí přístup k obrovské knihovně bezplatných nebo placených automatických strategií přímo ve vaší obchodní platformě. Nepotřebujete znalosti programování, abyste je mohli spustit.

Použijte kartu Obchod v okně Terminál pro nalezení hotových aplikací, automatických strategií, indikátorů atd.

Tester strategií

Pomocí nástroje Tester Strategií můžete odhadnout použitelnost stažených nebo vytvořených automatických strategií. Umožňuje testovat efektivitu tohoto systému na historických datech. Historické testy umožňují spusit automatizované obchodování v různých tržních podmínkách.

Chcete-li otevřít okno Tester strategií, najdete jej v nabídce Zobrazit:

Poté nastavte všechny parametry pro historické testování, například symbol trhu a jeho časový rámec, metody modelování, časový rozsah atd.

A následně analyzujte výsledky- je to poměrně snadé.

MQL4

MT4 je flexibilní platforma, která vám umožňuje používat programovací jazyk MQL4 pro rozšíření možností obchodování pomocí vlastních řešení. MQL4 je vhodný pro psaní vlastních automatických strategií, indikátorů, nebo skriptů.

Můžete jednoduše spustit programování vlastního nástroje otevřením vestavěného programu MetaEditor, který je k dispozici v nabídce Nástroje:

Otevře se vám aplikace MetaEditor, která umožňuje vytvářet a upravovat mnoho nástrojů  technické analýzy v platformě MT4.

MQL4 je velmi podobný dobře známému a populárnímu programovacímu jazyku C ++ a obsahuje mnoho funkcí potřebných k analýze cen, technických ukazatelů a dalších.

Všechny informace o jazykových konstrukcích a funkcích MQL4 naleznete v přiložené dokumentaci:

Pomocí těchto materiálů budete určitě schopni začít pracovat na vlastním nástroji v platformě MT4. Hodně štěstí!

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa