Kalendář a zprávy v xStation 5

  • Platforma
  • Příručky
1 minute(s)
xStation 5 je navržena jako kompletní obchodní platforma se vším, co potřebujete, na jednom místě, což Vám umožní být co nejblíže trhům.

Ekonomický kalendář

Začněme s ekonomickým kalendářem. Publikování ekonomických údajů může mít významný dopad na konkrétní trhy každý den. xStation 5 disponuje makroekonomickým kalendářem v reálném čase, který Vám poskytuje nejnovější zveřejněné údaje, včetně regionu nebo země, se kterou je daný údaj spojen, predcházejícího výsledku, odhadovaných hodnot a signálu o dopadu, který Vám pomůže určit, které údaje mohou způsobit větší nebo menší volatilitu na trhu. Červený vykřičník označuje potenciálně velký dopad, oranžový vykřičník znamená střední dopad a šedý vykřičník znamená nízký dopad.

Makroekonomický kalendář v xStation 5

Tento kalendář vám pomůže naplánovat váš obchodní týden a pochopit, kde je možné se dočkat vyšší volatility na trhu.

Kalendář můžete snadno filtrovat a zobrazit pouze údaje s potenciálně velkým dopadem nebo údaje týkající se pouze vybraných zemí. Jednoduše klikněte na vyznačené místo:

Možnost filtrování v makroekonomickém kalendáří xStation 5

Zobrazí se okno Nastavit filtr - země:

Nastavit filtr - Země (xStation 5)

Nebo Nastavit filtr - dopad:

Nastavit filtr - dopad (xStation 5)

Zprávy

Vedle kalendáře máte také přístup na kartu Zprávy, kde je seznam aktuálních zpráv, zásadní analýzy, technické analýzy a obchodní nápady, to vše aktualizováno v reálném čase, kdy se události na trhu dějí.

Zprávy na trzích v xStation 5

Pokud vidíte něco, co vás zajímá, stačí kliknout na článek a zobrazí se vám podrobnosti.

Makroekonomická zpráva v xStation 5

Zvukový informační kanál

Pokud dáváte přednost poslechu před čtením, můžete si zapnout zvuk, který vám přináší stručné zprávy o trzích v reálném čase. Pro zapnutí zvuku jednoduše stiskněte tlačítko přehrát zvuky v hlavním nastavení platformy a odpovídajícím způsobem nastavte úroveň zvuku. Nezapomeňte se ujistit, že máte v počítači zapnutý zvuk. A pamatujte, že mluvené zprávy je funkce, která funguje pouze na reálných účtech.

Zapnutí zvuku upozornění na nové zprávy v xStation 5

Platforma xStation 5 byla navržena tak, aby vám byly poskytnuty všechny analytické nástroje, které potřebujete na jednom místě. Nepotřebujete tak externí zpravodajské weby nebo další hledání. To vám umožní dělat obchodní rozhodnutí mnohem rychleji.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.