Okno sledování trhů v xStation 5

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)
Okno Trh je oknem do světa investic z celého světa. Můžete si vybrat z forexu, komodit, indexů, kapitálových CFD a ETF. Vše je k dispozici pouze jedním nebo dvěma jednoduchými kliknutími.

Market Watch

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Pokud nemůžete najít nástroj, který hledáte, jednoduše ho najděte pomocí formuláře Filtr.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak vidíte, všechny dostupné nástroje mají svůj vlastní symbol - pokud si nejste jisti, co znamenají jednotlivé symboly trhu, jednoduše umístěte myš nad něj pro více informací.

Pro další podrobnosti jednoduše klikněte na ikonu "i" vedle názvu trhu.

Zobrazí se okno s informacemi o vybraném instrumentu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Umístění obchodu

Existuje několik způsobů, jak umístit obchod. Můžete tak provést pomocí okna Trhu poklepáním na požadovaný trh a zobrazí se okno s objednávkami.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

V okně objednávky zvolte velikost pozice, a pokud chcete, zadejte úroveň Stop loss nebo Take Profit.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Okno objednávky obsahuje také integrovanou kalkulačku, která vás informuje o důležitých parametrech obchodu:

  • Spread v pipech i peněžním
  • Komise
  • Hodnota pipu
  • Denní swapové body

Řekněme, že chcete otevřít obchod v GBP/USD v hodnotě 1 lotu. Zvolte objem vašeho obchodu pomocí integrované kalkulačky.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jakmile vyberete svůj objem, musíte rozhodnout o směru vašeho obchodu. Pokud chcete "prodat" tedy shortovat, kliknete na červené tlačítko. Pokud chcete "koupit" tedy longovat, klikněte na zelené tlačítko.

Pokud očekáváte pokles trhu, klikněte na tlačítko Prodat. Pokud si myslíte, že trh vzroste, klikněte na tlačítko Koupit. Jakmile to uděláte, bude váš obchod umístěn. Tato volba je známá jako umístění obchodu prostřednictvím okna objednávky.

Případně můžete urychlit způsob, jakým obchodujete pouze jedním kliknutím přímo z okna Trhu. Jakmile najdete svůj trh v samotném okně a máte správnou velikost pozice tedy objem, jednoduše klikněte na tlačítko Sell nebo Buy a obchod bude automaticky umístěn.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Může se nejprve zobrazit potvrzovací okno, které můžete v budoucnu zvolit tak, aby se znovu nezobrazovalo. To vám umožní rychle a jednoduše umístit obchody.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zadání obchodu přímo z grafu

Dalším způsobem, jak umístit obchod, jsou Sell a Buy tlačítka, které se nacházejí na samotném grafu.

Jakmile analyzujete určitý trh a chcete obchodovat, můžete to udělat z levého horního rohu grafu - kde jsou dostupná tlačítka nákupu a prodeje s možností úpravy objemu obchodu.

Můžete také nastavit úrovně Stop Loss (Ztráty) nebo Take Profit (Zisku). Chcete-li tak učinit, klikněte na tlačítko "SL / TP" vedle tlačítek nákupu a prodeje a nastavte požadované úrovně.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak můžete vidět, zadání obchodu na nejvyspělejší obchodní platformě je jednoduché, intuitivní a rychlé. XStation 5 nabízí několik způsobů, jak umístit obchod, aby vám poskytl více možností, které budou vyhovovat vašemu obchodnímu stylu.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa