Carry Trade

Související témata:
Doba čtení: 3 minut(y)
Existuje mnoho traderů s odličným pohledem na trhy. Není proto velkým překvapením, že existuje i velké množství obchodních strategií. Někteří upřednostňují dlouhodobé investování, zatímco jiní se soustředí na scalp nebo intradenní obchodování. Pro některé jsou nejvhodnějšími nástroji pro analýzu trhu technické indikátory a patterny, zatímco ostatní vidí hodnotu ve fundamentální analýze. I když můžou vést všechny přístupy k zisku, není možné přesně říci, jakým směrem se bude v budoucnu vyvíjet konkrétní měnový pár nebo index. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje strategie, která může být zisková i tehdy, když se nemění úrokové sazby? Odpovědí je Carry trade.

Co přesně znamená Carry trade 

Carry trade je zajímavá dlouhodobá strategie, která pramení z rozdílných úrokových sazeb po celém světě. Při této strategii investor prodá určitou měnu s relativně nízkou úrokovou sazbou a využije prostředky na nákup jiné měny s vysokou úrokovou sazbou. Po dobu využití této strategie chce obchodník vydělat na rozdílu úrokových sazeb těchto dvou zemí. Podívejme se na krátký příklad. Investor si půjčí japonský jen s úrokovou sazbou blízko 0 %, převede na dolary a ty uloží s úrokem 2 %. Tak dosáhne 2% zisku každý rok za předpokladu, že se úrokové sazby nezmění. Co kdyby to šlo s pomocí finanční páky? Návratnost kapitálu by byla ještě vyšší!

Při této strategie je ale potřeba mít na paměti jednu věc. Vezměme příklad uvedený výše – pokud dolar vůči jenu prudce oslabí, mohl by být tento obchod ve ztrátě, i kdyby byl rozdíl mezi úrokovými sazbami kladný. Je to tím, že byste museli zaplatit více za jen předtím, než vrátíte půjčené peníze. Také kvůli páce by mohl i malý pohyb způsobit větší ztrátu. Na druhou stranu to neznamená, že tato strategie nedává smysl. Se správným přístupem můžete nejen profitovat na rozdílu úrokových sazeb, ale také na směnném kurzu.

Jak využít strategii v praxi

Výchozím bodem strategie Carry trade je rozdíl úrokových sazeb dvou měn. Na forexovém trhu se tento rozdíl ukrývá za záhadným pojmem „swap“. Swap vzniká v důsledku rozdílných úrokových sazeb za jednotlivé měny. Vzhledem k tomu, že měny jsou vždy obchodovány v párech, musíte si vždy půjčit jednu měnu, abyste si koupili jinou, takže musíte zaplatit úroky za půjčku, ale také získáte úroky z měny, kterou držíte. Pokud je rozdíl mezi tím, co zaplatíte a tím, co dostanete, kladný, máte nárok na čistý swapový zisk. Je-li rozdíl záporný, to znamená, že zaplatíte za úroky více, než obdržíte, bude z vašeho účtu odečtena příslušná částka za swap. Jak zjistit, zda je rozdíl na zvoleném páru pozitivní? S platformou xStation 5 stačí dvakrát kliknout na dvojici měnového páru v okně Market Watch.

xStation 5 vypočítá denní hodnotu swapu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak vidíte, xStation 5 vypočítá denní hodnotu swapu, která závisí na pozici, kterou zvolíte a na objemu obchodu. V tomto příkladu pro long pozici na AUDJPY to bude 1,5 euro za den pro každý lot. Pokud pozici neuzavřete po dobu jednoho roku, získáte kolem 540 EUR pouze na swapech. Pokud půjde trh na druhou stranu, výsledná částka bude rozdílem mezi již zmíněným ziskem a ztrátou z tohoto pohybu na forexu. Naopak, pokud měnový pár poroste, budete mít navíc dodatečný zisk. Takto funguje Carry trade, a proto se jedná o dlouhodobou strategii. Čím déle zůstává pár s kladným Carry ve vašem portfoliu, tím větší je zisk.

Pravidla strategie

Příklad s AUDJPY popisuje, jak strategie funguje v praxi. Ale jsou zde i další pravidla, která stojí za to aplikovat, abyste maximalizovali svůj potenciální zisk. Tady jsou:

  1. Vybírejte si páry s nejširším spreadem mezi úrokovými sazbami
  2. Najděte pár, který je v trendu
  3. Zhodnoťte míru rizika a nastavte Stop Loss
  4. Sledujte pozici a změny sazeb

Zatímco pravidla 1 a 3 jsou pro pokročilé obchodníky celkem zřejmá, 2. a 4. pravidlo potřebují vysvětlit. Jak bylo řečeno, směnný kurz je pro Carry trade strategii největším rizikem. Pohybům na FX trhu nezabráníte, ale můžete si vybrat pár, který se bude pohybovat vaším směrem. Důležité je, aby se jednalo o dlouhodobý pohyb. Výběr páru, který se pohybuje v dlouhodobém nebo střednědobém trendu, je to, co hledáme. Podívejme se na krátký příklad.

Měnový pár USDMXN se pohybuje od začátku roku 2017 v klesajícím trendu. První polovinu roku nastal veliký pokles tohoto páru, který pokračoval směrem dolu. A co víc, short pozice je na tomto páru spojena s kladným swapem, takže by se zisk z tohoto obchodu ještě zvětšil. Trh je v trendu, swap je kladný – Carry trade funguje skvěle.

Měnový pár USDMXN se pohybuje od začátku roku 2017 v klesajícím trendu

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jaká jsou ale rizika? Směnný kurz je to největší a nejdůležitější, ale měli bychom sledovat i úrokové sazby, zda centrální banky zůstávají klidné a nemění je, toto riziko ubývá. Pokud se neustále mění podmínky, mohou se změnit i úrokové sazby. Jako obchodníci byste si měli dávat pozor na to, co centrální banky dělají a jaká je jejich politika. Obzvláště pokud obchodujete strategii Carry trade. 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk