Obchodní seance

Související témata:
Doba čtení: 2 minut(y)

Jedním z nejzajímavějších rysů finančních trhů je skutečnost, že jsou otevřeny 24 hodin denně. To umožňuje obchodníkům po celém světě, bez ohledu na to, v jakém časovém pásmu se nacházejí, nepřetržitý přístup. Obchodní podmínky však nejsou vždy stejné po celý den. Některé části dne, též nazývány seance, se liší od ostatních a jsou charakterizovány větší volatilitou a větší likviditou.

Je prakticky nemožné sledovat své otevřené pozice po celou dobu. V určitých obdobích, která jsou náchylnější k volatilitě, je důležité vědět, jak mohou vaše obchody ovlivňovat a jak odpovídajícím způsobem minimalizovat riziko.

Kdy je nejvyšší aktivita?

Obecně platí, že existují tři období, kdy se aktivita typicky zvyšuje. Ty jsou známy jako asijská seance, evropská seance a seance v USA. (Méně často se tato období označují také jako tokijská, londýnská a new yorská seance.) Je to proto, že tato tři města jsou největšími finančními centry na světě, kde se nacházejí veliké vlivné instituce. Když se otevře seance v každém z těchto měst, volatilita stoupá a trh se pohybuje. Například při zahájení obchodování v Londýně (okolo 8:00 GMT) může dojít k větší změně cen. Takže pokud máte otevřenou pozici na EURUSD, měli byste si být vědomi, že začne evropská seance.

Světové obchodní seance

Různé instrumenty reagují odlišně na určité části každé seance. Například obchodník, který se dívá na australský dolar, by měl vědět, že měna se během asijské seance obvykle pohybuje nejvíce a poté opět po otevření Wall Street. Na druhou stranu, pokud obchodujete s tureckou lirou, měli byste během evropské seance sledovat trh, ale během asijské seance očekávat nižší volatilitu. To se nevztahuje pouze na forex - např. pozice na DAXu znamená, že váš zisk nebo ztráta se bude pohybovat mezi 8:00 - 17:00, ale pravděpodobně se bude pohybovat méně během noci v Evropě. Každý nástroj má vlastní specifikaci, které byste měli znát před otevřením pozice.

Očekávejte neočekávané

I když nižší likvidita zpravidla vede ke stabilizaci finančních trhů, může čas od času vést k takzvaným "flash-crashes". V říjnu 2016 poklesla britská libra o více než 5 % za sekundu po skončení americké seance, ale před začátkem asijské seance. Podobná situace nastala v březnu roku 2016, kdy se cena zlata zřítila, jen aby se zotavila o několik sekund později. Takové pády se mohou objevit z různých důvodů a je důležité si uvědomit, že právě proto, že trh působil určitým způsobem historicky, neznamená to, že se vždy projeví stejné vzorce chování. Ujistěte se, že jste vždy věnovali čas k určení aktuálního trendu trhu a to i z pohledu různých časových rámců.

Neočekávaná obchodní situace

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Vlastní znalosti jsou klíčové

Když obchodujete měny přes CFD, je nutné nejprve určit, který styl nejlépe vyhovuje Vašim obchodním plánům. Definujte si délku jednotlivých obchodů (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), analyzujte volatilitu instrumentů, do kterých budete investovat a ujistěte se, že znáte vliv pákového efektu v každé z nich. A mějte prosím na paměti, že CFD je riskantní produkt.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít reálný účet Vyzkoušejte testovací účet

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa